روابط عمومی

تزریق واکسن کووید به دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی

دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل کیش در طرح گام به گام واکسیناسیون عمومی، واکسن کووید را دریافت نمودند.براساس سند ملی واکسیناسیون بر ضد بیماری کرونا، دانشجویان علوم پزشکی که در مراکز درمانی حضور دارند جزء فاز اول واکسیناسیون قرار دارند و تاکنون بخش عمده‌ای از آنها علیه کرونا واکسینه شده اند.

دکمه بازگشت به بالا