اطلاعیه های آموزشی

معرفی مدیران گروه دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل کیش در سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰

لیست مدیران گروههای آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل کیش

نام مدیرگروه

مقطع

رشته

شماره تماس

دکتر یاسین اسدی

دکتری حرفه ای

پزشکی

۰۹۱۲۵۶۵۷۹۲۹

دکتر مکی نژاد

دکتری حرفه ای

دندانپزشکی

۰۹۱۹۳۹۴۲۷۳۵

دکتر جواد علمائی

دکتری تخصصی وکارشناسی ارشد

برق-قدرت

 

دکترعلی  فرخی

دکتری تخصصی وکارشناسی ارشد

برق -الکترونیک

۰۹۳۶۴۹۰۵۵۹۲

دکترکیامرث فتحی

دکتری تخصصی

مدیریت صنعتی –مالی/مدیریت فناوری اطلاعات –کسب و کار هوشمند

۰۹۱۲۵۳۵۸۶۰۴

دکتر زهره حاجیها

دکتری تخصصی /کارشناسی ارشد

حسابداری / مالی مهندسی مالی

۰۹۱۲۱۳۹۶۸۷۰

دکتر گارینه کشیشیان

دکتری تخصصی

روابط بین الملل/علوم سیاسی کلیه گرایش ها

۰۹۱۲۲۴۰۵۷۶۸

دکتربهرام مولایی

دکتری تخصصی/کارشناسی ارشد

آموزش زبان انگلیسی

۰۹۱۲۲۷۲۳۱۷۹

دکترمجتبی معظمی

دکتری تخصصی

مدیریت آموزشی

۰۹۱۲۸۱۴۵۹۸۶

دکتر عبداله نعامی

دکتری تخصصی و ارشد

میریت بازرگانی/مدیریت ام بی ای/مدیریت اجرایی/

مدیریت دولتی تصمیم گیری وخط مشی گذاری

۰۹۱۲۲۰۰۵۵۶۱

دکتر بابک  امین نژاد

دکتری تخصصی و ارشد

مهندسی عمران کلیه گرایشها

۰۹۱۲۶۰۵۱۲۲۲

دکتر اشکان حافظالکتب

دکتری تخصصی وارشد

مهندسی صنایع

۰۹۱۲۷۷۸۵۶۸۱

دکتر هادی قدوسی فر

دکتری تخصصی و ارشد

مهندسی معماری

۰۹۱۲۶۴۷۸۶۰۰

دکتر کاوه رشیدزاده

دکتری تخصصی

شهرسازی

۰۹۳۶۳۴۲۶۰۴۶

 

دکتر سرور  بهبهانی

دکتری تخصصی وکارشناسی ارشد

مهندسی پزشکی -بیوالکترونیک

 

۰۹۳۰۵۲۶۱۷۸۱

دکترمجتبی  نظیف

دکتری تخصصی/کارشناسی ارشد

حقوق کلیه گرایشها

۰۹۱۲۱۳۰۱۴۲۵

 

دکتر علی هارون ابادی

دکتری تخصصی وکارشناسی ارشد/کاشناسی و کاردانی

کامپیوتر

۰۹۱۲۱۰۷۰۰۳۸

دکترمجتبی  دستوری

کارشناسی و کاردانی

حسابداری

۰۹۱۷۱۹۸۹۷۳۰

خانم توسلی

کارشناسی ناپیوسته

عمران

۰۹۱۲۲۵۰۰۱۵۲

خانم حجتی

کارشناسی ناپیوسته

معماری

۰۹۱۶۶۶۵۹۸۷۹

خانم یوسفی

کارشناسی

حقوق

۰۹۱۷۷۲۰۴۸۹۲

آقای حسینی

کارشناسی ناپیوسته

برق-قدرت

۰۹۱۲۸۲۸۲۹۱۱

 

دکمه بازگشت به بالا