اطلاعیه های آموزشی

معرفی مدیران گروه دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل کیش در سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰


لیست مدیران گروههای آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل کیش

تلفن همراه

رشته

مقطع

نام مدیر گروه

۰۹۱۲۱۳۰۱۴۲۵

 

حقوق کلیه گرایشها

دکتری تخصصی/کارشناسی ارشد

دکترمجتبی  نظیف

۰۹۱۲۵۳۵۸۶۰۴

مدیریت صنعتی –مالی/مدیریت فناوری اطلاعات –کسب و کار هوشمند

دکتری تخصصی

دکترکیامرث فتحی

 

مهندسی برق-قدرت

کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی

دکتر جواد علمایی

۰۹۱۲۱۳۹۶۸۷۰

حسابداری / مالی –مهندسی مالی

دکتری تخصصی /کارشناسی ارشد

دکتر زهره حاجیها

۰۹۱۲۲۴۰۵۷۶۸

روابط بین الملل/علوم سیاسی کلیه گرایش ها

دکتری تخصصی

خانم دکتر گارینه کشیشیان

۰۹۱۲۲۷۲۳۱۷۹

آموزش زبان انگلیسی

دکتری تخصصی/کارشناسی ارشد

دکتربهرام مولایی

۰۹۱۲۸۱۴۵۹۸۶

مدیریت آموزشی

دکتری تخصصی

دکترمجتبی معظمی

۰۹۱۲۲۰۰۵۵۶۱

میریت بازرگانی/مدیریت ام بی ای/مدیریت اجرایی/

مدیریت دولتی تصمیم گیری وخط مشی گذاری

دکتری تخصصی و ارشد

دکتر عبداله نعامی

۰۹۱۲۶۰۵۱۲۲۲

مهندسی عمران کلیه گرایشها

دکتری تخصصی و ارشد

دکتر بابک  امین نژاد

۰۹۱۲۷۷۸۵۶۸۱

مهندسی صنایع

دکتری تخصصی وارشد

دکتر اشکان حافظالکتب

۰۹۱۲۶۴۷۸۶۰۰

مهندسی معماری

دکتری تخصصی و ارشد

دکتر هادی قدوسی فر

۰۹۳۶۳۴۲۶۰۴۶

 

شهرسازی

دکتری تخصصی

دکتر کاوه رشیدزاده

۰۹۱۲۱۷۵۵۳۳۶

مهندسی پزشکی -بیوالکترونیک

دکتری تخصصی وکارشناسی ارشد

دکتر سرور  بهبهانی

۰۹۱۲۳۳۸۶۹۶۶

برق -الکترونیک

دکتری تخصصی وکارشناسی ارشد

دکترعلی  فرخی

۰۹۱۲۱۰۷۰۰۳۸

کامپیوتر

دکتری تخصصی وکارشناسی ارشد

دکتر علی هارون ابادی

 

دکمه بازگشت به بالا