اطلاعیه های آموزشی

شیوه نامه پذیرش دانشجو در مقطع دکتری تخصصی (Ph.D)و کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل کیش

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی کيش بر اساس مجوزدفتر گسترش آموزش عالي ، وزارت علوم، تحقيقات و فناوری، در چارچوب برنامه های توسعه اجتماعي و فرهنگي، سياستهای نظام آموزش عالي کشور و همچنين برنامه های استراتژيک دانشگاه در زمينه گسترش فعاليت دردوره های تحصيلات تکميلي با هدف پاسخگويي به تقاضای داوطلبان ايراني و تربيت نيروی انساني متخصص، از ميان داوطلبان واجد شرايط، برای سال تحصيلي ۱۳۹۹-۱۴۰۰ در مقطع دکترا دانشجو مي پذيرد.

شرایط عمومی :
۱-اعتقاد به اسلام و يا يکي از اديان مصرح قانون اساسي جمهوری اسلامي ايران.
۲-نداشتن سوء پيشينه کيفری به تشخيص مراجع ذی صلاح
۳-نداشتن منع قانوني ادامه تحصيل از لحاظ خدمت وظيفه عمومي

شرایط اختصاصی:
۱-دارا بودن مدرك رسمي کارشناسي ارشد از دانشگاههای معتبرداخلي يا خارجي مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوری.
توجه: انطباق و معادل سازی مدارك تحصيلي دانش آموختگان خارج از کشور بر عهده مراجع ذیصلاح وزارت علوم، تحقيقات و فناوری مي باشد.
۲-ثبت نام و شرکت در مصاحبه تخصصي و قبولي در آن

وضعیت نظام وظیفه :
۱-دارا بودن کارت پايان خدمت نظام وظيفه، معافيت دائم و يا معافيت تحصيلي.
۲-اعطای معافيت تحصيلي به مشموليني که دارای غيبت مي باشند و يا فرصت آنان به پايان رسيده است امکان پذير نيست.
سهمیه ایثارگران :
سهميه ها مطابق دفترچه راهنمای آزمون ورودی کارشناسي ارشد سال ۱۳۹۹سازمان سنجش آموزش کشور اعمال ميشود.
ویژگیهاي دوره:
۱-مدرك دانش آموختگي ،مدرك رسمي دانشگاه آزاد اسلامی است.
۲-دانشجو به هنگام ثبت نام ملزم به پرداخت شهريه کامل هر نيمسال تحصيلي ميباشد.
۳-انتقال يا مهمان شدن پذيرفته شدگان واحد بین المللی کیش به سایر واحدها ممنوع است.

مدارك لازم جهت ثبت تقاضا درسامانه جامع آموزش :
داوطلبان محترم جهت شرکت در آزمون اختصاصي دوره کارشناسي ارشد واحد بين المللي کيش لازم است در مهلت تعيين شده به سامانه جامع آموزش به آدرس Iaukishint.ac.ir/reg مراجعه نموده و نسبت به ثبت نام صرفاً در يکي از رشته های مورد نظر ( جدول رشته های مورد پذيرش ) و بارگذاری مدارك مورد نياز، به شرح زير اقدام نمايند.
۱-عکس ۴*۳ پرسنلي
۲-تمام صفحات شناسنامه
۳-کارت ملي
۴-گواهي مدرک کارشناسی
۵-گواهي مدرک کارشناسی ارشد
۶-گواهي پايان تحصيلات و ريز نمرات تاييد شده مقطع کارشناسی ارشد.
تبصره: داوطلباني که دارای مدرك غيررسمی /دوره های آموزش های آزاد مي باشند، بايد مدرك آنان پيش از ثبت نام، به تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوری رسيده باشد.
۷-سوابق تحصيلي، علمي، پژوهشي، افتخارات علمي.
۸-مدارك مربوط به سهميه ايثارگران (متقاضيان سهميه مربوط)
۹-واريز مبلغ ۱۱۰۰۰۰۰ريال ( يک ميليون و صد هزار ريال) هزينه ثبت نام از طريق درگاه الکترونيکي(وجه پرداختي در صورت انصراف و يا عدم پذيرش به هيچ عنوان مسترد نمي گردد)
تذکر مهم: عدم تکميل فرآيند ثبت نام و يا ثبت نام اشتباه در سامانه جامع آموزش منجر به محروميت از شرکت در آزمون اختصاصي ميشود.

نکات مهم :
۱-مسئوليت صحت تمامي مدارك ارائه شده بر عهده داوطلب مي باشد.
۲-کليه مدارك و مستندات مندرج در اين شيوه نامه لازم است در مهلت مقرر در سامانه جامع آموزش دانشگاه بارگذاری گردد. به مدارکي که خارج از مهلت مقرر بارگذاری شوند در زمان مصاحبه ترتيب اثر داده نخواهد شد و امتيازی به آنها تعلق نميگيرد.
تبصره: نقص مدرك يا بارگذاری مدارك غير مربوط و يا وجود هر گونه مغايرت در مدارك بارگذاری شده، در هر مرحله از پذيرش يا تحصيل، منجر به لغو قبولي خواهد شد و کليه شهريه های دريافتي مسترد نخواهد شد.
۳-ارائه اصل مدارك تحصيلي، ريزنمرات، تعهد محضری، و واريز شهريه تحصيلي، پس از اعلام نتيجه نهايي و پذيرش دانشجو الزامي است.
۴-برگزاری کلاس ها و ادامه تحصيل در هر يک از رشته های مورد پذيرش، منوط به حد نصاب رسيدن تعداد دانشجويان در آن رشته برابر مصوبات دانشگاه است. فقط در صورت عدم تشکيل رشته، شهريه داوطلب مسترد و ثبت نام او کان لم يکن تلقي ميشود.
۵-داوطلباني که در حال حاضر دانشجوی ترم آخردوره کارشناسي ارشد هستند در صورت پذيرش، چنانچه در زمان ثبت نام موفق به اخذ گواهي فراغت از تحصيل نگردند، ارائه گواهي اتمام دوره شامل تعداد واحد گذرانده با ذکر معدل از دانشگاه مربوطه جهت ثبت نام الزامي است.

تماس با دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل کیش:
داوطلبان محترم مي توانند پس از مطالعه دقيق اين اطلاعيه برای کسب اطلاعات بيشتر و یا هرگونه مشکل احتمالی ، با شماره تلفنهای زير تماس حاصل نمايند.
۰۹۰۲۱۳۹۷۲۷۳ – ۰۹۰۲۱۳۹۷۲۷۴ – ۰۷۶۴۴۴۲۰۹۴۹ – ۰۷۶۴۴۴۲۰۹۵۰

ورود به سامانه ثبت نام

دکمه بازگشت به بالا