اطلاعیه های پژوهشی

بخشنامه ها و فرمهای پژوهشی

فرمتوضیحاتلینک دانلود
پروپوزال دکتری کلیه صفحات پروپوزال باید به دقت تکمیل و در صورت نیاز ، امضاء شود.دانلود
پروپوزال کارشناسی ارشدکلیه صفحات پروپوزال باید به دقت تکمیل و در صورت نیاز ، امضاء شود.دانلود
فرم تعهد نامه اصالت پایان نامهتعهدنامه اصالت رساله یا پایان نامهدانلود
فرم الففرم اطلاعات پایان نامهدانلود

دکمه بازگشت به بالا