اطلاعیه های پژوهشی

بخشنامه ها و فرمهای پژوهشی

فرمتوضیحاتلینک دانلود
پروپوزال دکتری کلیه صفحات پروپوزال باید به دقت تکمیل و در صورت نیاز ، امضاء شود. در تکمیل فرمهای انتهایی پروپوزال دقت شود فرمها در یک صفحه تنظیم شود و امضا اساتید به صفحات بعدی منتقل نشود.دانلود
پروپوزال کارشناسی ارشدکلیه صفحات پروپوزال باید به دقت تکمیل و در صورت نیاز ، امضاء شود. در تکمیل فرمهای انتهایی پروپوزال دقت شود فرمها در یک صفحه تنظیم شود و امضا اساتید به صفحات بعدی منتقل نشود.دانلود
فرم تعهد نامه اصالت پایان نامهتعهدنامه اصالت رساله یا پایان نامهدانلود
فرم الففرم اطلاعات پایان نامهدانلود
فرم تغییر استاد راهنما و یا مشاورفرم تغییر استاد راهنما و یا مشاور (برای هر استاد باید جداگانه تهیه شود)دانلود
فرم وکالت امضاء اساتیددر جلسات انلاین دفاع و پیش دفاع این فرم الزامی است.دانلود

دکمه بازگشت به بالا