روابط عمومی

صفحه فرهنگی ویژه ماه مبارک رمضان واحد بین الملل کیش

”شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِی أُنْزِلَ فِیهِ الْقُرْآنُ هُدًی لِلنَّاسِ وَبَینَاتٍ مِنَ الْهُدَی وَالْفُرْقَانِ”
فرارسیدن ماه مبارک رمضان، ماه رحمت و مغفرت، ماه نیایش های عارفانه و بندگی خالصانه گرامی باد.

ماه رمضان، فرصتی برای عبودیت و اخلاص و تمسک جستن از درگاه باریتعالی است؛
امیداست در این ماه شریف که خداوند سفره ای مملو از رحمت و مغفرت پیش روی بندگانش گسترده، شاهد ازبین رفتن هرچه سریع تر اپیدمی کرونا از سراسر جهان و بهروزی و تندرستی جهانیان، به ویژه هم میهنان عزیزمان باشیم.
روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل کیش ضمن عرض تبریک به مناسبت حلول ماه مبارک رمضان، برای همه ی اساتید، کارمندان و دانشجویان عزیز، تندرستی و موفقیت روزافزون آرزومند است.

صوت جزء یک قرآنصوت جزء دو قرآنصوت جزء سه قرآن
دعای روز اول رمضاندعای روز دوم رمضاندعای روز سوم رمضان
صوت جزء چهار قرآنصوت جزء پنج قرآنصوت جزء شش قرآن
دعای روز چهارم رمضاندعای روز پنجم رمضاندعای روز ششم رمضان
صوت جزء هفت قرآنصوت جزء هشت قرآنصوت جزء نه قرآن
دعای روز هفتم رمضاندعای روز هشتم رمضاندعای روز نهم رمضان
صوت جزء ده قرآنصوت جزء یازده قرآنصوت جزء دوازده قرآن
دعای روز دهم رمضاندعای روز یازدهم رمضاندعای روز دوازدهم رمضان
صوت جزء سیزده قرآنصوت جزء چهارده قرآنصوت جزء پانزده قرآن
دعای روز سیزدهم رمضاندعای روز چهاردهم رمضاندعای روز پانزدهم رمضان
صوت جزء شانزده قرآن  صوت جزء هفده قرآنصوت جزء هجده قرآن
دعای روز شانزدهم رمضاندعای روز هفدهم رمضاندعای روز هجدهم رمضان
صوت جزء نوزده قرآنصوت جزء بیست قرآنصوت جزء بیست و یک قرآن
دعای روز نوزدهم رمضاندعای روز بیستم رمضاندعای روز بیست و یکم رمضان
صوت جزء بیست و دو قرآنصوت جزء بیست و سه قرآنصوت جزء بیست و چهار قرآن
دعای روز بیست و دوم رمضاندعای روز بیست و سوم رمضاندعای روز بیست و چهارم رمضان
صوت جزء بیست و پنج قرآنصوت جزء بیست و شش قرآنصوت جزء بیست و هفت قرآن
دعای روز بیست و پنجم رمضاندعای روز بیست و ششم رمضاندعای روز بیست و هفتم رمضان
صوت جزء بیست و هشت قرآنصوت جزء بیست و نه قرآنصوت جزء سی قرآن
دعای روز بیست و هشتم رمضاندعای روز بیست و نهم رمضاندعای روز سی ام رمضان
شیرازتبریزاراک
قزوینتهراناردبیل
قمخرم آبادارومیه
کرجرشتاصفهان
کرمانزاهداناهواز
کرمانشاهزنجانایلام
گرگانساریبجنورد
مشهدسمنانبوشهر
همدانسنندجبندرعباس
یاسوجشهرکردبیرجند
یزدکیش
دکمه بازگشت به بالا