اطلاعیه های آموزشیاطلاعیه های پژوهشیپژوهش و فناوریمعاونت علمی (آموزشی-پژوهشی)

شیوه نامه دفاع از رساله دکتری

۱: انتخاب واحد رساله

الف) گذراندن موفقیت‌آمیز ارزیابی جامع و تصویب طرح پیشنهادی رساله شرط لازم برای شروع فعالیت های پژوهشی در دوره دکترای تخصصی است.
ب)تعداد واحدهای رساله حداقل ۱۸ و حداکثر ۲۱ واحد بوده که دانشجو باید واحدهای آن را در سه نیمسال تحصیلی حداکثر ۸ واحد در سال در یک نیمسال انتخاب نماید.


۲: تعیین استاد راهنما و مشاور

الف) موضوع رساله نباید تکراری باشد جهت اطمینان از عدم تکراری بودن موضوع براساس جست و جو در سایت پایان نامه دانشگاه آزاداسلامی به آدرس sika.iau.ir و همچنین در سامانه ایران داک به آدرس irandoc.ac.ir
چاپ نتایج جست و جو و تایید استاد راهنما و ضمیمه سازی ان ها در پروپزال صورت میگیرد.
ب) وجود حداقل یک استاد راهنما و یک استاد مشاور برای دانشجویان دکترای تخصصی الزامی است
ج) ضرورت دارد حداقل یکی از اساتید راهنما و مشاور از واحد انتخاب گردد.
د ) از ظرفیت خالی راهنمایی اساتید راهنما و مشاور قبل از انتخاب استاد راهنما اطمینان حاصل شود.


۳: تهیه پروپوزال و تصویب آن در گروه تخصصی و شورای دانشکده و دانشگاه

الف) دانشجو موظف است بعد از اتمام دوره آموزشی گذراندن موفقیت آمیز ارزیابی جامع نهاد رساله خود را با هماهنگی استاد راهنما آماده نماید .تهیه پروپوزال بر اساس قالب پروپوزال دکترای تخصصی زیر نظر استاد راهنما انجام می‌گیرد پروپوزال باید با دقت خوانده و قسمت‌های لازم تکمیل گردد.
ب) تصویب پروپوزال در گروه آموزشی و سپس در شورای دانشکده و شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه:چنانچه در هر یک از مراحل فوق ایرادی به پروپوزال وارد شد و به تصویب نرسید لازم است دانشجو اصلاحات خواسته شده را انجام داده و مراحل بالا مجدداً انجام خواهد گرفت.
ج )بنا به بخشنامه های دانشگاه کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی که تاریخ تصویب پروپوزال آنها بعد از تاریخ ۱-۲-۱۳۹۸ می باشد موظف به ثبت و پیگیری امور پروپوزال خود از طریق سامانه پژوهشیار و پایش آزاد به آدرس ris.iau.ac.ir میباشد. (اطلاعات بیشتر در مورد سامانه پژوشیار)
تذکر مهم: تا اطلاع بعدی دانشجویان باید همزمان امور تصویب پروپوزال خود را به صورت فیزیکی و با طی مراحل فعلی پیگیری نمایید.
*دانشجو حتما باید صفحه تاییدیه ثبت موضوع و استاد راهنما در سامانه نمونه تاییدیه را در پروپوزال کاغذی ارائه شده به گروه ضمیمه کرده باشد.
د)تحویل پروپوزال و فرم های مربوطه به کارشناس پژوهش
و)هر پژوهشی که با نمونه انسانی و یا حیوانی سروکار داشته و قصد انتشار یافته های علمی توسط دانشجو وجود دارد ملزم به اخذ کد اخلاق می‌باشد.
تذکر ۱ : دانشجو بعد از گذشت حداقل یک سال از تاریخ تصویب پروپوزال در شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه به شرط دارا بودن شرایط دفاع میتواند از رساله خود دفاع نماید.
تذکر ۲ : پروپوزال باید به صورت مجلد فنری تهیه و مراحل فوق به انجام برسد.


۴- ورود پروپوزال تصویبی به حوزه معاونت علمی

الف)اطمینان از تصویب پروپوزال در گروه و شورای دانشکده و شورای تحصیلات تکمیلی واحد و رسیدن پروپوزال به کارشناس پژوهش
تذکر مهم:
پروپوزال هایی که مسیری غیر از روند ذکر شده را طی کرده باشند از لحاظ به حوزه معاونت علمی رسمیت نداشته و باید مجدداً و بر اساس تاریخ جدید در جلسه گروه و شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده و دانشگاه مطرح و تصویب گردند مسئولیت تحویل پروپوزال به گروه و پیگیری نتیجه جلسات با دانشجو بوده و به هیچ عنوان کارشناس پژوهش پروپوزال را به طور مستقیم از دانشجو تحویل نمی‌گیرد.
ب) دریافت نامه‌های گواهی تایید انتخاب اساتید راهنما و مشاور و اطلاع رسمی به اساتید مربوطه.
تذکر مهم:
پس از تایید پروپوزال دانشجو موظف است نسبت به ثبت پروپوزال در سامانه پژوهشیار اقدام نماید و از تایید آن توسط کارشناس پژوهش رشته در پورتال پایان نامه ها اطمینان حاصل نماید.


۵- اعلام آمادگی پیش دفاع و دفاع رساله

جهت مطالعه شرایط پیش دفاع و دفاع اینجا را کلیک نمایید.
الف ) برای دفاع از رساله باید حداقل یک سال از تصویب پروپوزال در شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه گذشته باشد و فرم درخواست مجوز دفاع از رساله و فرم الف با اطلاع از موارد زیر تکمیل گردد.
دانشجو پس از تدوین رساله و تایید استاد راهنما به شرط کفایت دستاوردهای علمی و پژوهشی چاپ مقالات مستخرج از رساله در حضور هیئت داوران از رساله خود دفاع می نماید.(اطلاعات بیشتر در خصوص اعتبار مقالات و مجلات)
شرایط و ضوابط ارائه مقالات مجوز دفاع و تسویه حساب دانشجویان دکتری ورودی قبل از سال ۹۶
توجه ۱: لیست مجلات دارای امتیاز ویژه دانشگاه آزاد اسلامی برای تسویه حساب دکترای رشته های علوم انسانی که به صورت دستورالعمل و بخشنامه ارائه گردیده است نیز قابل پذیرش است.
توجه ۲: دانشجو باید قبل از چاپ مقاله در مورد اعتبار مجله اقدام نماید و اعتبار مجله را از طریق فرم درخواست ارزیابی مجله از کارشناس پژوهش استعلام نماید.
توجه ۳: برای ورودی های سال ۹۵ ارزیابی رساله به صورت کیفی بوده و نمره رساله در میانگین کل محاسبه نمی‌شود و ارزیابی به شرح زیر انجام می گردد:مردود کمتر از ۱۶ ، قبول ۱۶ تا ۱۷/۹۹ ، خیلی خوب ۱۸ تا ۱۸/۹۹ و عالی ۱۹ تا ۲۰
با توجه به ارزیابی کیفی رساله برای ورودی های ۹۵ نمره بابت مقاله دوم تعلق نمیگیرد و صرفا ارزشیابی رساله یک درجه ارتقا می‌یابد.
نکته مهم: برای بررسی مقاله‌های مستخرج از رساله می‌بایست مکاتبات انجام شده با مجله شامل تایید دریافت فرایند داوری و اصل پذیرش حتی الامکان با اعلام تاریخ چاپ مقاله به حوزه معاونت علمی ارائه گردد.
ب) تکمیل فرم برگزاری جلسه دفاعیه رساله دکترا
ج )رساله باید بر اساس دستورالعمل نگارش رساله تهیه و تنظیم شود.
د) تحویل چهار نسخه رساله جهت داوری به کارشناس تحصیلات تکمیلی و تعیین داوران و زمان دفاع توسط گروه.
و) چنانچه رساله جهت دفاع به تایید استاد راهنما رسیده و روند امور قبل دفاع انجام شده باشد و در صورت تاخیر در برگزاری جلسه دفاع به دلیل مشکلات دانشگاه نبودن ظرفیت استاد راهنما پرداخت شهریه متوجه دانشجویان خواهد بود ولی در صورتی که دانشجو در زمان تعیین شورای داور حضور نیابد مشمول شهریه در ترم دفاع خواهد بود.
نکته مهم: مهلت اعلام آمادگی دفاع و تحویل رساله در هر ترم معمولاً اوایل دی ماه برای نیمسال اول و آخر مرداد برای نیمسال دوم از که زمان دقیق آن توسط پژوهش به صورت اطلاعیه جداگانه در هر ترم اعلام می گردد و اعلام آمادگی دفاع پس از مهلت مقرر مشمول پرداخت شهریه ترم بعد می گردد.(جهت اطلاع همواره می بایست سایت واحد بین الملل کیش دنبال شود)
*رساله باید حداقل یک هفته پیش از دفاع و بعد از انجام امور اداری و اخذ مجوز دفاع در اختیار داوران قرار گیرد.
توجه مهم: دانشجویانی که ۵ نیم سال از زمان اخذ واحد رساله آنها گذشته باشد و صرفاً به دلیل آماده نبودن مقاله قابل تایید جهت دفاع از رساله قادر به دفاع نباشند در صورتی که سایر تعهدات و خواسته های لازم برای دفاع را به انجام رسانده باشند می‌توانند با انجام پیش دفاع و تکمیل فرم برگزاری جلسه پیش دفاع رساله دکتری از پرداخت شهریه به مدت دو نیم سال بعد از پیش دفاع معاف شوند.


۶- برگزاری جلسه دفاع

الف ) برای ورودی های قبل از نیمسال اول ۹۵- ۹۶ ارزشیابی رساله به صورت کمی صورت می‌گیرد و نمره بر اساس نظر داوران و اساتید راهنما و از ۱۹ محاسبه می‌شود.
برای دانشجویان ورودی نیمسال اول ۹۵ _۹۶ به بعد ارزشیابی به صورت کیفی با درجات عالی بسیار خوب خوب متوسط و مردود انجام می‌شود.
ب ) جلسه دفاع با حضور الزامی اساتید راهنما و مشاور دو داور خارجی و دو داور داخلی برای ورودی های ۹۵ به قبل انجام می‌گیرد.
تذکر:گروه آموزشی می‌تواند قبل از برگزاری جلسه دفاع جلسه پیش دفاع برگزار نماید در این صورت ترکیب هیئت داوران در جلسه پیش دفاع بر عهده مدیر گروه بوده و ارزیابی این جلسه ملاکی برای ارزیابی نهایی رساله نخواهد بود.
پ )طبق آیین‌نامه انضباطی انضباطی از دادن هدیه به پذیرایی های مفصل و غیرمعمول در جلسه دفاع خودداری گردد.


۷- امور فارغ التحصیلی


الف ) دانشجو بایستی برای تسویه حساب با حداکثر درجه ارزشیابی نسبت به ارائه گواهی پذیرش یا چاپ مقاله دوم بر اساس فرم درخواست بررسی مقاله دوم ارزشیابی رساله دکترا اقدام نماید.
ب) بعد از تایید اصلاحات رسالت توسط استاد راهنما و یا اساتید داور بسته به نظر اساتید در جلسه دفاع دانشجو می‌تواند نسبت به ادامه فرآیند فارغ التحصیلی اقدام نماید.
فرم تایید اصلاحات رساله
پ )تحویل ۲ نسخه تایپ شده از فرم (ب)
ت ) صحافی رساله با شرایط خواسته شده در فرم تحویل نسخه های رساله فرم تعهد اصالت دانشجو و تعهد اصالت اساتید در صفحات ابتدایی و صورتجلسه دفاع در صفحه آخر رساله ضمیمه گردد.
ث ) رنگ جلد رساله دکترا تمامی رشته‌ها مشکی بوده و باید صفحه انگلیسی معرفی رساله که در دستورالعمل نگارش رساله آمده است به عنوان پشت جلد رساله زرکوبی گردد.
ج ) طبق بخشنامه بایستی رساله به صورت دو رو چاپ و تکثیر شود یک نسخه برای تحویل کتابخانه و نسخه‌های اساتید راهنما و مشاور مشاور صحافی گردد.

معاونت آموزشی و پژوهشی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل کیش

دکمه بازگشت به بالا