اطلاعیه های آموزشی

سامانه دریافت کارت ورود به جلسه مصاحبه مجازی آزمون اختصاصی دوره کارشناسی ارشد واحد بین الملل کیش

کلیه داوطلبان گرامی که در مقاطع کارشناسی ارشد دانشگاه ارشد اسلامی واحد بین الملل کیش (از طریق مصاحبه و آزمون داخلی) ثبت نام کرده بودند، میتوانند از امروز با مراجعه به سامانه مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی ، کارت اطلاعات ورود به جلسه مصاحبه مجازی آزمون اختصاصی دوره کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۹ را دریافت نمایند.

کلیه اطلاعات و نحوه ورود به جلسه مصاحبه بر روی کارت ورود به جلسه درج گردیده است.

ورود به سامانه دریافت کارت ورود به جلسه مصاحبه مجازی آزمون اختصاصی دوره کارشناسی ارشد واحد بین الملل کیش۱۳۹۹

دکمه بازگشت به بالا