اطلاعیه های آموزشیلیست رشته ها

لیست رشته های مقطع کارشناسی ارشد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل کیش

لیست رشته های مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل کیش به تفکیک گروه های آموزشی

گروه علوم انسانی

گروه فنی و مهندسی

حقوق بین الملل

مهندسی عمران-مدیریت ساخت

حقوق جزا وجرم شناسی

مهندسی عمران-حمل و نقل

حقوق خصوصی

مهندسی عمران-آب و سازه های هیدرولیکی

حقوق ثبت اسناد و املاک

مهندسی عمران-سواحل،بنادر وسازه های دریایی

حقوق محیط زیست

مهندسی عمران-زلزله

حقوق عمومی

مهندسی عمران-سازه

حقوق مالی -اقتصادی

مهندسی عمران-راه و ترابری

علوم سیاسی

مهندسی عمران-ژئوتکنیک

علوم اقتصادی-اقتصاد انرژی

مهندسی برق-افزاره های میکرو نانو الکتریک

علوم اقتصادی-برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی

مهندسی برق-سامانه های برقی حمل و نقل

علوم اقتصادی-توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

مهندسی برق-سیستمهای الکترونیک دیجیتال

علوم اقتصادی-اقتصاد اسلامی

مهندسی انرژیهای تجدید پذیر

آموزش زبان انگلیسی

مهندسی برق-مدارهای مجتمع الکترونیک

مترجمی زبان فرانسه

مهندسی برق-کنترل

مترجمی زبان  انگلیسی

مهندسی برق-شبکه های مخابراتی

حسابداری

مهندسی برق-مخابرات میدان و موج

حسابرسی

مهندسی برق-مخابرات سیستم

مدیریت مالی

مهندسی برق-مدارهای مجتمع الکترونیک

مدیریت بازرگانی -کارآفرینی

مهندسی برق- سیستمهای قدرت

مدیریت بازرگانی-تجارت الکترونیکی

مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی

مدیریت بازرگانی-مدیریت استراتژیک

مهندسی مکانیک – ساخت و تولید

مدیریت بازرگانی-بازرگانی بین المللی

مهندسی کامپیوتر – نرم افزار

مدیریت بازرگانی-بازرگانی داخلی

مهندسی فناوری اطلاعات-تجارت الکترونیکی

 

 

مدیریت بازرگانی-بازاریابی

مهندسی فناوری اطلاعات-معماری سازمانی

 

مدیریت کسب و کار-بازاریابی

مهندسی کامپیوتر-معماری سیستمهای کامپیوتری

مدیریت کسب و کار-مالی

مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی و رباتیکز

مدیریت کسب و کار-فناوری

مهندسی کامپیوتر-شبکه های کامپیوتری

مدیریت کسب و کار-سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعات

مهندسی صنایع-مدیریت پروژه

مدیریت کسب و کار-استراتژی

مهندسی صنایع-مهندسی مالی

مدیریت کسب و کار-عملیات و زنجیره تامین

مهندسی صنایع-کیفیت و بهره وری

مدیریت کسب و کار-رفتار سازمانی و منابع انسانی

علوم و مهندسی صنایع غذایی-فناوری مواد غذایی

مدیریت دولتی-مدیریت رفتار سازمانی

علوم و مهندسی صنایع غذایی-زیست فناوری مواد غذایی

مدیریت دولتی-مدیریت تطبیقی و توسعه

مهندسی پزشکی-بیومکانیک

مدیریت دولتی-توسعه منابع انسانی

مهندسی پزشکی-بیوالکترونیک

مدیریت دولتی –بودجه و مالیه عمومی

مهندسی پزشکی-توانبخشی

مدیریت دولتی –خط مشی گذاری عمومی

مهندسی پزشکی-بافت

مدیریت صنعتی-تحقیق درعملیات

مهندسی طراحی محیط زیست

مدیریت صنعتی-تولید و عملیات

مهندسی محیط زیست- آب و فاضلاب

مدیریت فناوری اطلاعات-کسب و کار الکترونیک

مهندسی نفت-اکتشاف

مدیریت فناوری اطلاعات-سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته

مهندسی نفت-بهره برداری

کارآفرینی-کسب و کار جدید

مهندسی نفت-حفاری

مدیریت آموزشی

گروه هنر

برنامه ریزی درسی

مهندسی معماری

مطالعات فرهنگی و رسانه

فناوری معماری-معماری دیجیتال

روابط بین الملل

مهندسی معماری-معماری منظر

مدیریت ورزشی-مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی

فناوری معماری-معماری بیونیک

مدیریت ورزشی-مدیریت رسانه های ورزشی

مدیریت پروژه و ساخت

مدیریت ورزشی-مدیریت بازاریابی در ورزش

برنامه ریزی شهری

مدیریت ورزشی-مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی

طراحی شهری

آسیب شناسی و حرکات اصلاحی-امدادگر ورزشی

طراحی صنعتی

آسیب شناسی و حرکات اصلاحی-حرکات اصلاحی

ارتباط تصویری

روانشناسی شخصیت

نقاشی

روانشناسی بالینی

تصویر سازی

روانشناسی عمومی

پژوهش هنر

روانشناسی تربیتی

کارگردانی نمایش

مشاوره-مشاوره خانواده

گروه علوم پایه

مشاوره-مشاوره مدرسه

علوم زمین-پترولوژی

مشاوره-مشاوره شغلی

علوم زمین-زمین شناسی زیست محیطی

تکنولوژی آموزشی

نانوشیمی

 

نانوفیزیک

 

شیمی-شیمی فیزیک

 

شیمی –شیمی دریا

 

زیست فناوری -دریا

 

مهندسی هسته ای-پرتو پزشکی

 

 

 

 

دکمه بازگشت به بالا