اطلاعیه های آموزشی

لیست دروس ارایه شده واحد کیش در نیمسال اول ۱۳۹۹-۱۴۰۰

اطلاعیه تقویم آموزشی و شروع انتخاب واحد نیمسال اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل کیش، شروع انتخاب  واحد نیمسال اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹ طبق تقویم آموزشی (بر اساس برنامه زمانبندی انتخاب واحد ؛ واحد های بین الملل با توجه به سال ورودی)می باشد.

*دانشجویان محترم می توانند جهت انتخاب واحد از طریق سامانه آموزشیارطبق لیست دروس ارائه شده که به تفکیک رشته و مقطع در سایت اعلام شده،اقدام نمایند.

*قابل ذکر می باشد دانشجویان فقط در تاریخهای مقرر میتوانند اقدام به انتخاب واحد نمایند، در غیراینصورت عدم مراجعه لحاظ می گردد و عواقب ناشی از آن بعهده شخص دانشجو می باشد.

*دانشجویان موظفند پس از انتخاب واحد پرینت آنرا به تائید مدیر گروه رسانده وبه کارشناس مربوطه تحویل نمایند در غیر اینصورت عواقب ناشی از آن (از جمله عدم رعایت پیش نیاز و هم نیاز و موراد  غیره )بعهده شخص دانشجو میباشد.

*توجه : کلاس ها در کلیه مقاطع(دکترای تخصصی، کارشناسی ارشد،کارشناسی و کاردانی) هر هفته تشکیل می گردد.

*لطفا به نکات ذیل توجه نمایید:

*انتخاب واحد فقط به صورت اینترنتی می باشد واز مراجعه حضوری جهت انتخاب واحد خودداری نمایید.

*لطفا در انتخاب واحد خود دقت نمایید تاریخ امتحانات به هیچ عنوان قابل تغییر نمیباشد.

*تعداد واحد انتخابی دانشجو در هر نیمسال جهت کاردانی و کارشناسی حداقل ۱۲ و حداکثر ۲۰ واحد میباشد.

*توجه دانشجوی مشروط در مقطع کاردانی و کارشناسی حق انتخاب واحد بیش از ۱۴ واحد درسی در نیمسال جاری را نخواهد داشت.

*قابل توجه دانشجویان مقطع کاردانی و کارشناسی  :در هر ترم حداکثر مجاز به اخذ ۲ درس معارف میباشید.در غیر اینصورت عواقب ناشی از آن بعهده شخص دانشجواست.

* تعداد واحد انتخابی دانشجو در هر نیمسال جهت کارشناسی ارشد حداقل ۸ و حداکثر ۱۴ واحد میباشد.

*توجه:دانشجویان کارشناسی ارشد حداکثر با  2 عنوان درس باقیمانده میتوانند پایان نامه را اخذ نمایند.

* تعداد واحد انتخابی دانشجو در هر نیمسال جهت دکترای تخصصی حداقل ۶ و حداکثر ۱۰ واحد میباشد.

*دانشجویان مقاطع کاردانی ،کارشناسی و کارشناسی ارشد در صورتیکه در مقطع قبلی درس وصایا را نگذرانده اند، ملزم به اخذ درس وصایا در ترم اول می باشند.

*جهت انتخاب واحد طبق چارت درسی وجدول لیست دروس ارائه شده، مجاز به انتخاب واحد میباشید.

*جهت هر گونه سوال در خصوص انتخاب واحد با مدیر گروه ارتباط برقرار نمایید.


دکتری رشته عمران-مهندسی و مدیریت منابع آب

نیمسال اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحدکیشترم اول

تاریخ امتحان

روز کلاس

ساعت کلاس

نام درس

ردیف

۲۱/۱۰/۹۹

جمعه

۱۷-۱۴

مدیریت سیلاب و خشکسالی(جبرانی)

۱

۲۵/۱۰/۹۹

پنجشنبه

۲۰-۱۸

زبان تخصصی(جبرانی)

۲

۲۳/۱۰/۹۹

جمعه

۱۲-۹

تحلیل و مدیریت سیستم های منابع آب ۱ (جبرانی)

۳

۲۴/۱۰/۹۹

پنجشنبه

۱۶-۱۴

روش تحقیق، مقاله و رساله نویسی(جبرانی)

۴

دکتری رشته عمران-مهندسی و مدیریت ساخت

نیمسال اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحدکیشترم سوم

۲۱/۱۰/۹۹

چهارشنبه

۲۰-۱۷

مدیریت استراتژیک

۱

۲۳/۱۰/۹۹

پنجشنبه

۱۸-۱۵

تحلیل و طراحی سیستمها

۲

۲۵/۱۰/۹۹

پنجشنبه

۲۱-۱۸

سیستم های اطلاعات و مدیریت

۳

دکتری رشته عمران-مهندسی و مدیریت ساخت

نیمسال اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحدکیشترم اول

۲۶/۱۰/۹۹

پنجشنبه

۲۰-۱۸

زبان تخصصی(جبرانی)

۱

۲۴/۱۰/۹۹

پنجشنبه

۱۶-۱۴

روش تحقیق، مقاله و رساله نویسی(جبرانی)

۲

۲۱/۱۰/۹۹

جمعه

۱۷-۱۴

مدیریت نگهداری پروژه های عمرانی

۳

۲۳/۱۰/۹۹

جمعه

۱۲-۹

برنامه ریزی و کنترل پروژه

۴

دکتری رشته عمران- ژئوتکنیک

نیمسال اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحدکیشترم اول

۲۱/۱۰/۹۹

جمعه

۱۲-۹

تحقیقات صحرایی

۱

۲۵/۱۰/۹۹

جمعه

۲۰-۱۸

زبان تخصصی(جبرانی)

۲

۲۳/۱۰/۹۹

جمعه

۱۷-۱۴

اندر کنش خاک و سازه

۳

۲۴/۱۰/۹۹

پنجشنبه

۱۶-۱۴

روش تحقیق، مقاله و رساله نویسی(جبرانی)

۴

دکتری رشته عمران- ژئوتکنیک

نیمسال اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحدکیشترم سوم

۲۱/۱۰/۹۹

جمعه

۱۲-۹

تحقیقات صحرایی

۱

۲۳/۱۰/۹۹

جمعه

۱۷-۱۴

اندر کنش خاک و سازه

۲

۲۵/۱۰/۹۹

پنجشنبه

۱۷-۱۴

روش اجزاء محدود

۳

دکتری رشته عمران-سازه

نیمسال اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحدکیشترم سوم

۲۱/۱۰/۹۹

جمعه

۱۲-۹

تئوری ورق و پوسته

۱

۲۳/۱۰/۹۹

جمعه

۱۷-۱۴

تکنولوژی عالی بتن

۲

۲۵/۱۰/۹۹

پنجشنبه

۱۷-۱۴

ساختمان های بلند

۳

دکتری رشته عمران-سازه

نیمسال اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحدکیشترم اول

۲۱/۱۰/۹۹

جمعه

۱۲-۹

تئوری ورق و پوسته

۱

۲۳/۱۰/۹۹

جمعه

۱۷-۱۴

طراحی سازه ها بر اساس عملکرد

۲

۲۵/۱۰/۹۹

پنجشنبه

۲۰-۱۸

زبان تخصصی

۳

۲۴/۱۰/۹۹

پنجشنبه

۱۶-۱۴

روش تحقیق، مقاله و رساله نویسی(جبرانی)

۴

دکتری شهرسازی

نیمسال اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحدکیشترم سوم

۱۵/۱۰/۹۹

پنجشنبه

۱۱-۹

مطالعات تطبیقی نظریه‌های جدید شهرسازی (اصلی)

۱

۱۷/۱۰/۹۹

پنجشنبه

۱۵-۱۳

ویژه ۲: مباحث آزاد در چارچوب رساله(اختیاری)

۲

۲۰/۱۰/۹۹

جمعه

۱۱-۹

روشهای کمی و کیفی پیشرفته در شهرسازی(اصلی)

۳

۲۲/۱۰/۹۹

جمعه

۱۵-۱۳

حکمت اسلامی-ایرانشهرسازیی در شهرسازی(اصلی)

۴

دکتری معماری

نیمسال اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحدکیشترم اول

۱۳/۱۰/۹۹

جمعه

۱۲-۹

زبان تخصصی پیشرفته (جبرانی)

۱

۱۵/۱۰/۹۹

پنجشنبه

۱۶-۱۴

روش تحقیق، مقاله و رساله نویسی پیشرفته (جبرانی)

۲

۱۷/۱۰/۹۹

پنجشنبه

۱۱-۹

مروری بر نظریه های معماری

۳

۲۰/۱۰/۹۹

جمعه

۱۶-۱۴

مبانی نظری تاریخ معماری (جبرانی)

۴

۲۲/۱۰/۹۹

جمعه

۲۰-۱۸

تاریخ معماری معاصر (جبرانی)

۵

دکتری معماری

نیمسال اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحدکیشترم سوم

۱۳/۱۰/۹۹

جمعه

۱۲-۹

معماری طبیعت

۱

۱۵/۱۰/۹۹

پنجشنبه

۱۲-۹

قلمروهای جامعه شناسی در معماری

۲

۱۷/۱۰/۹۹

جمعه

۱۶-۱۳

اقلیم و معماری

۳

دکتری برق-قدرت

نیمسال اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحدکیشترم سوم

۱۵/۱۰/۹۹

پنجشنبه

۲۰:۱۵-۱۸

برنامه ریزی سیستمهای قدرت

۱

۱۸/۱۰/۹۹

پنجشنبه

۱۷:۱۵-۱۵

کنترل توان راکتیو

۲

۲۱/۱۰/۹۹

شنبه

۱۸:۱۵-۱۶

بررسی احتمالاتی سیستم های قدرت

۳

دکتری برق-الکترونیک

نیمسال اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحدکیشترم سوم

۱۶/۱۰/۹۹

جمعه

۱۲-۹

VHDL(اصلی)

۱

۱۷/۱۰/۹۹

جمعه

۱۷-۱۴

مدارهای ASIC/FPGA(اصلی)

۲

۱۸/۱۰/۹۹

پنج شنبه

۱۷-۱۴

مدارهای خیلی فشرده(VLSI)(اصلی)

۳

دکتری مهندسی پزشکی-بیو الکترونیک

نیمسال اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحدکیشترم اول

۱۶/۱۰/۹۹

پنج شنبه

۱۲-۹

مباحث ویژه-انفورماتیک پزشکی(ج)

۱

۲۰/۱۰/۹۹

جمعه

۱۲-۹

تجزیه و تحلیل سیگنال و سیستم(ج)

۲

۲۲/۱۰/۹۹

جمعه

۱۵-۱۳

روش تحقیق(ج)

۳

۱۸/۱۰/۹۹

پنج شنبه

۱۹-۱۷

زبان تخصصی پیشرفته(ج)

۴

دکتری مهندسی پزشکی-بیو الکترونیک

نیمسال اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحدکیشترم سوم

۱۳/۱۰/۹۹

پنج شنبه

۱۷-۱۴

مباحث پیشرفته در مدل سازی(اصلی)

۱

۱۶/۱۰/۹۹

پنج شنبه

۲۰-۱۷

مباحث ویژه-انفورماتیک پزشکی(ج)

۲

۲۰/۱۰/۹۹

جمعه

۱۲-۹

تجزیه و تحلیل سیگنال و سیستم(ج)

۳

دکتری مهندسی صنایع

نیمسال اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحدکیشترم اول

۱۵/۱۰/۹۹

پنجشنبه

۱۸-۱۶

روش تحقیق

۱

۱۶/۱۰/۹۹

جمعه

۱۷-۱۴

برنامه ریزی ریاضی (جبرانی)

۲

۱۷/۱۰/۹۹

جمعه

۱۲-۹

زبان تخصصی (جبرانی)

۳

۱۸/۱۰/۹۹

پنجشنبه

۱۲-۹

آمار مهندسی (جبرانی)

۴

دکتری مهندسی صنایع

نیمسال اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحدکیشترم سوم

۲۲/۱۰/۹۹

جمعه

۱۲-۹

برنامه ریزی خطی

۱

۲۳/۱۰/۹۹

جمعه

۱۷-۱۴

مدیریت کیفیت جامع

۲

۲۴/۱۰/۹۹

پنجشنبه

۱۷-۱۴

کنترل کیفیت آماری پیشرفته

۳

دکتری مهندسی کامپیوتر

نیمسال اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحدکیشترم اول

۱۷/۱۰/۹۹

پنج شنبه

۹ – ۱۲

سیستم عامل پیشرفته

۱

۱۳/۱۰/۹۹

جمعه

۱۳ – ۱۶

متدلوژی ایجاد نرم افزار

۲

۱۵/۱۰/۹۹

جمعه

۹ – ۱۱

زبان تخصصی پیشرفته

۳

۲۴/۱۰/۹۹

پنج شنبه

۱۶-۱۴

روش تحقيق،مقاله و رساله نويسي پيشرفته(باگروه عمران)

۴

دکتری مهندسی کامپیوتر

نیمسال اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحدکیشترم سوم

۱۸/۱۰/۹۹

جمعه

۱۲-۹

معماری نرم افزار

۱

۲۰/۱۰/۹۹

پنج شنبه

۱۷-۱۴

هوش تجاری

۲

۱۳/۱۰/۹۹

جمعه

۱۷-۱۴

متدلوژی ایجاد نرم افزار

۳

دکتری حقوق عمومی

نیمسال اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحدکیشترم اول

۲۲/۱۰/۹۹

پنجشنبه

۱۸-۱۶

روش تحقیق مقاله و رساله نویسی

۱

۱۵/۱۰/۹۹

جمعه

۱۸-۱۶

زبان تخصصی پیشرفته

۲

۱۷/۱۰/۹۹

پنجشنبه

۱۵-۱۳

حقوق ادارای تطبیقی(پیشنیاز)

۳

۲۰/۱۰/۹۹

پنجشنبه

۱۱-۹

مبانی حقوق عمومی(پیشنیاز)

۴

۱۳/۱۰/۹۹

جمعه

۱۵-۱۳

حقوق اداری ایران(پیشنیاز)

۵

دکتری حقوق عمومی

نیمسال اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحدکیشترم سوم

۱۳/۱۰/۹۹

جمعه

۱۵-۱۳

حقوق بشر

۱

۱۵/۱۰/۹۹

جمعه

۱۸-۱۶

بررسی تحلیل مکاتب فلسفی و کلامی در حقوق عمومی

۲

۱۷/۱۰/۹۹

پنجشنبه

۱۱-۹

حقوق اقتصادی عمومی

۳

۲۰/۱۰/۹۹

جمعه

۱۱-۹

مسئولیت دولت

۴

۲۲/۱۰/۹۹

پنجشنبه

۱۵-۱۳

تحلیل عملکرد بین المللی دولتها و وقایع بین المللی روز

۵

دکتری حقوق خصوصی

نیمسال اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحدکیشترم اول

۱۳/۱۰/۹۹

جمعه

۱۵-۱۳

آیین دادرسی مدنی (پیشنیاز)

۱

۲۰/۱۰/۹۹

جمعه

۱۸-۱۶

حقوق تجارت(پیشنیاز)

۲

۲۲/۱۰/۹۹

پنجشنبه

۱۸-۱۶

روش تحقیق مقاله و رساله نویسی

۳

۱۵/۱۰/۹۹

جمعه

۱۱-۹

زبان تخصصی پیشرفته

۴

۱۷/۱۰/۹۹

پنجشنبه

۱۵-۱۳

حقوق مدنی ۲ (پیشنیاز)

۵

دکتری حقوق خصوصی

نیمسال اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحدکیشترم سوم

۱۳/۱۰/۹۹

جمعه

۱۵-۱۳

حقوق تجارت بین الملل

۱

۱۵/۱۰/۹۹

پنجشنبه

۱۵-۱۳

مسئولیت مدنی تطبیقی

۲

۱۷/۱۰/۹۹

جمعه

۱۱-۹

حقوق مدنی تطبیقی

۳

۲۰/۱۰/۹۹

پنجشنبه

۱۱-۹

اصول فقه

۴

دکتری حقوق بین الملل عمومی

نیمسال اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحدکیشترم اول

۱۳/۱۰/۹۹

پنجشنبه

۱۵-۱۳

سازمان های بین المللی

۱

۱۵/۱۰/۹۹

جمعه

۱۵-۱۳

زبان تخصصی پیشرفته

۲

۱۷/۱۰/۹۹

پنجشنبه

۱۱-۹

روش های حقوق حل و فصل اختلافات بین المللی

۳

۲۰/۱۰/۹۹

جمعه

۱۱-۹

مسئولیت بین المللی

۴

۲۲/۱۰/۹۹

پنجشنبه

۱۸-۱۶

روش تحقیق مقاله و رساله نویسی

۵

دکتری حقوق بین الملل عمومی

نیمسال اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحدکیشترم سوم

۱۳/۱۰/۹۹

پنجشنبه

۱۸-۱۶

تحقیق در متون واسناد بین المللی

۱

۱۵/۱۰/۹۹

پنجشنبه

۱۵-۱۳

تحلیل محتوای آرا واحکام قضایی وداوری بین الملل

۲

۱۷/۱۰/۹۹

پنجشنبه

۱۱-۹

حقوق بین الملل محیط زیست

۳

۲۰/۱۰/۹۹

جمعه

۱۱-۹

سازمانهای بین الدولی

۴

دکتری علوم سیاسی جامعه شناسی -سیاسی

نیمسال اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحدکیشترم اول

۱۳/۱۰/۹۹

جمعه

۱۰-۸

جهانی شدن

۱

۱۵/۱۰/۹۹

پنج شنبه

۱۴-۱۲

جامعه شناسی سیاسی

۲

۱۷/۱۰/۹۹

پنج شنبه

۱۲-۱۰

کاربرد نظریات در قرن بیستم

۳

۱۸/۱۰/۹۹

جمعه

۱۷-۱۵

روش تحقیق،مقاله و رساله نویسی

۴

۲۰/۱۰/۹۹

جمعه

۱۵-۱۳

زبان تخصصی پیشرفته

۵

دکتری علوم سیاسی جامعه شناسی -سیاسی

نیمسال اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحدکیشترم سوم

۱۴/۱۰/۹۹

جمعه

۱۱-۸

جامعه شناسی سیاسی ایران

۱

۱۶/۱۰/۹۹

جمعه

۱۴-۱۱

جامعه شناسی توسعه

۲

۱۸/۱۰/۹۹

پنجشنبه

۱۵-۱۳

مسائل توسعه سیاسی در ایران

۳

دکتری علوم سیاسی سیاست گذاری عمومی

نیمسال اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحدکیشترم اول

۱۳/۱۰/۹۹

جمعه

۱۰-۸

جهانی شدن

۱

۱۵/۱۰/۹۹

پنج شنبه

۱۴-۱۲

جامعه شناسی سیاسی

۲

۱۷/۱۰/۹۹

پنج شنبه

۱۲-۱۰

کاربرد نظریات در قرن بیستم

۳

۱۸/۱۰/۹۹

جمعه

۱۷-۱۵

روش تحقیق،مقاله و رساله نویسی

۴

۲۰/۱۰/۹۹

جمعه

۱۵-۱۳

 

۵

دکتری علوم سیاسی سیاست گذاری عمومی

نیمسال اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحدکیشترم سوم

۱۴/۱۰/۹۹

پنجشنبه

۱۰-۸

اقتصاد و سیاست گذاری عمومی

۱

۱۶/۱۰/۹۹

جمعه

۱۵-۱۳

سیاست گذاری عمومی

۲

۱۸/۱۰/۹۹

پنجشنبه

۱۵-۱۳

مسائل توسعه سیاسی در ایران

۳

۲۰/۱۰/۹۹

پنجشنبه

۱۲-۱۰

جامعه شناسی و سیاست گذاری عمومی

۴

دکتری روابط بین الملل

نیمسال اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحدکیشترم اول

۱۴/۱۰/۹۹

پنجشنبه

۱۱-۸

تئوری های روابط بین الملل

۱

۱۶/۱۰/۹۹

پنجشنبه

۱۴-۱۱

سیاست بین الملل

۲

۱۸/۱۰/۹۹

جمعه

۱۷-۱۵

روش تحقیق مقاله و رساله نویسی

۳

۲۰/۱۰/۹۹

جمعه

۱۵-۱۳

زبان تخصصی پیشرفته

۴

دکتری روابط بین الملل

نیمسال اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحدکیشترم سوم

۱۳/۱۰/۹۹

جمعه

۱۵-۱۳

اقتصاد سیاسی بین الملل

۱

۱۵/۱۰/۹۹

پنجشنبه

۱۰-۸

سیاست خارجی در تئوری و عمل

۲

۱۷/۱۰/۹۹

جمعه

۱۰-۸

روابط فرهنگی ، ارتباطات و مبادلات

۳

۲۰/۱۰/۹۹

جمعه

۱۷-۱۵

حقوق بشر وروابط بین الملل

۴

دکتری آموزش زبان انگلیسی

نیمسال اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحدکیشترم اول

۱۴/۱۰/۹۹

پنجشنبه

۱۸-۱۶

نگارش متون علوم دانشگاهی (جبرانی)

۱

۱۷/۱۰/۹۹

پنجشنبه

۱۵-۱۳

اصول و روش تدریس زبانهای خارجی(چبرانی)

۲

۲۱/۱۰/۹۹

جمعه

۱۱-۹

سنجش و ارزیابی زبان (جبرانی)

۳

۲۳/۱۰/۹۹

پنجشنبه

۱۱-۹

تربیت معلم (درس اختیاری)

۴

۲۵/۱۰/۹۹

چمعه

۱۵-۱۳

تحقیق در آموزش زبان (تخصصی)

۵

دکتری آموزش زبان انگلیسی

نیمسال اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحدکیشترم سوم

۱۴/۱۰/۹۹

پنجشنبه

۱۸-۱۶

سنجش زبان (تخصصی)

۱

۱۷/۱۰/۹۹

جمعه

۱۱-۹

نقد وبررسی مسائل آموزش  زبان  (تخصصی)

۲

۲۱/۱۰/۹۹

پنجشنبه

۱۵-۱۳

انگلیسی برای اهداف ویژه (درس اختیاری)

۳

۲۳/۱۰/۹۹

پنجشنبه

۱۱-۹

روان شناسی زبان (درس اختیاری)

۴

دکتری حسابداری

نیمسال اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحدکیشترم اول

۱۳/۱۰/۹۹

جمعه

۸-۱۰

تحلیل آماری پیشرفته برای تحقیقات کمی و کیفی (ج)

۱

۱۵/۱۰/۹۹

جمعه

۱۷-۱۵

زبان تخصصی پبشرفته ( دکترا)(ج)

۲

۱۷/۱۰/۹۹

جمعه

۱۵-۱۳

اقتصاد سنجی پیشرفته (ج)

۳

۲۲/۱۰/۹۹

جمعه

۱۷-۱۹

فلسفه علم و روش تحقیق(ج)

۴

۲۰/۱۰/۹۹

جمعه

۱۰-۱۲

روش تحقیق ،مقاله و رساله نویسی(ج)

۵

دکتری حسابداری

نیمسال اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحدکیشترم سوم

۱۵/۱۰/۹۹

جمعه

۱۰-۱۲

توسعه عقاید و افکار حسابداری

۱

۱۷/۱۰/۹۹

جمعه

۱۳-۱۵

سمینار در ابزار مشتقه مالی

۲

۲۰/۱۰/۹۹

جمعه

۸-۱۰

تئوری های مالی  و سرمایه گذاری

۳

۲۲/۱۰/۹۹

جمعه

۱۵-۱۷

تئوری و پژوهش حسابرسی

۴

دکتری مدیریت آموزشی

نیمسال اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحدکیشترم اول

۲۰/۱۰/۹۹

جمعه

۱۵-۱۳

امار پیشرفته  جبرانی

۱

۱۳/۱۰/۹۹

جمعه

۱۹-۱۷

رفتار سازمانی در موسسات آموزشی

۲

۲۲/۱۰/۹۹

جمعه

۱۷-۱۵

زبان تخصصی پیشرفته (دکترا )

۳

۱۵/۱۰/۹۹

پنج شنبه

۱۸-۱۶

روش تحقیق مقاله و رساله نویسی

۴

۱۷/۱۰/۹۹

پنج شنبه

۲۰-۱۸

فلسفه مدیریت آموزشی

۵

دکتری مدیریت آموزشی

نیمسال اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحدکیشترم سوم

۱۴/۱۰/۹۹

جمعه

۱۷-۱۵

روش های برنامه ریزی درسی

۱

۱۶/۱۰/۹۹

پنج شنبه

۱۵-۱۳

کاریرد سیستم های اطلاعاتی  در مدیریت آموزشی

۲

۲۱/۱۰/۹۹

جمعه

۱۵-۱۳

مبانی اجتماعی و اقتصادی مدیریت آموزشی

۳

۲۳/۱۰/۹۹

پنج شنبه

۱۷-۱۵

مدیریت مالی  در آموزش و پرورش

۴

۲۵/۱۰/۹۹

پنج شنبه

۱۲-۱۰

روشهای برنامه ریزی آموزش در توسعه  ملی و منطقه ای

۵

دکتری مدیریت دولتیتصمیم گیری و خط مشی گذاری      

نیمسال اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحدکیشترم اول

۱۳/۱۰/۹۹

جمعه

۱۳-۱۵

رفتار سازمانی پیشرفته (ج)

۱

۱۵/۱۰/۹۹

جمعه

۱۶-۱۸

زبان تخصصی پیشرفته (دکترا)

۲

۱۷/۱۰/۹۹

جمعه

۹-۱۱

روش تحقیق ،مقاله و رساله نویسی (ج)

۳

۱۹/۱۰/۹۹

پنجشنبه

۱۶-۱۸

نظام های اداری تطبیقی پیشرفته (ج)

۴

۲۱/۱۰/۹۹

پنجشنبه

۹-۱۱

بررسی مسائل مدیریت دولتی ایران (ج)

۵

دکتری مدیریت دولتیتصمیم گیری و خط مشی گذاری      

نیمسال اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحدکیشترم سوم

۱۳/۱۰/۹۹

جمعه

۹-۱۲

مدیریت مسائل عمومی

۱

۱۵/۱۰/۹۹

پنجشنبه

۹-۱۲

سمیتار در مسائل تصمیم گیری  و خط مشی

۲

۱۷/۱۰/۹۹

جمعه

۱۴-۱۷

تئوری های خط مشی گذاری عمومی

۳

دکتری مدیریت بازرگانی

نیمسال اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحدکیشترم اول

۱۳/۱۰/۹۹

پنجشنبه

۱۳-۱۵

روش تحقیق ،مقاله و رساله نویسی(ج)

۱

۱۵/۱۰/۹۹

پنجشنبه

۱۶-۱۸

اسلام و مدیریت (د) (ج)

۲

۱۷/۱۰/۹۹

پنجشنبه

۹-۱۱

زبان تخصصی پیشرفته (ج)

۳

۲۰/۱۰/۹۹

جمعه

۹-۱۱

امار کاربردی (با نرم افزار ) (ج)

۴

۲۱/۱۰/۹۹

جمعه

۱۶-۱۸

تحلیل فلسفی نظریه های اقتصادی (ج)

۵

دکتری مدیریت بازرگانی

نیمسال اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحدکیشترم سوم

۱۳/۱۰/۹۹

جمعه

۹-۱۱

بازاریابی صنعتی پیشرفته (د)

۱

۱۵/۱۰/۹۹

پنجشنبه

۱۴-۱۷

بازاریابی بین المللی پیشرفته (د)

۲

۱۷/۱۰/۹۹

جمعه

۱۴-۱۷

سمینار در مسائل بازاریابی (د)

۳

دکتری مدیریت صنعتی -مالی      

نیمسال اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحدکیشترم اول

۲۵/۱۰/۹۹

جمعه

۹-۱۱

روش شناسی علم مدیریت

۱

۱۵/۱۰/۹۹

جمعه

۱۴-۱۶

مدلسازی ریاضی در مدیریت مالی

۲

۱۷/۱۰/۹۹

جمعه

۱۷-۱۹

مدیریت ریسک پیشرفته

۳

۲۳/۱۰/۹۹

پنج شنبه

۱۷-۱۹

مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته

۴

دکتری مدیریت فناوری اطلاعات -کسب و کار هوشمند      

نیمسال اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحدکیشترم اول

۱۶/۱۰/۹۹

جمعه

۱۷-۱۹

زبان تخصصی پیشرفته (دکترا ) (ج)

۱

۱۸/۱۰/۹۹

پنج شنبه

۱۴-۱۷

آشنایی با زبان برنامه نویسی (ج)

۲

۲۳/۱۰/۹۹

پنج شنبه

۹-۱۲

اصول طراحی پایگاه داده ها (ج)

۳

۲۵/۱۰/۹۹

جمعه

۱۴-۱۶

روش تحقیق ،مقاله و رساله نویسی(ج)

۴

دکتری مدیریت فناوری اطلاعات -کسب و کار هوشمند      

نیمسال اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحدکیشترم سوم

۱۶/۱۰/۹۹

پنج شنبه

۱۴-۱۶

 

شبکه های عصبی مصنوعی

۱

۱۸/۱۰/۹۹

جمعه

۱۴-۱۶

تئوری شناختی و نظریه های سیستمی

۲

۲۳/۱۰/۹۹

پنج شنبه

۱۷-۱۹

کسب و کار هوشمند

۳

۲۵/۱۰/۹۹

جمعه

۹-۱۱

استراتژی های مدیریت دانش

۴

دکتری مالی مهندسی مالی      

نیمسال اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحدکیشترم اول

۲۰/۱۰/۹۹

جمعه

۱۰-۱۲

روش تحقیق ،مقاله و رساله نویسی (ج)

۱

۱۵/۱۰/۹۹

جمعه

۱۷-۱۵

زبان تخصصی پیشرفته (دکترا) (ج)

۲

۱۷/۱۰/۹۹

جمعه

۱۵-۱۳

مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته (ج)

۳

۱۳/۱۰/۹۹

جمعه

۸-۱۰

تحلیل آماری (ج)

۴

۲۲/۱۰/۹۹

جمعه

۱۷-۱۹

مدیریت مالی پیشرفته

۵

دکتری مالی مهندسی مالی      

نیمسال اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحدکیشترم سوم

۱۵/۱۰/۹۹

پنجشنبه

۱۵-۱۷

اقتصادسنجی مالی پیشرفته

۱

۱۷/۱۰/۹۹

پنجشنبه

۱۵-۱۳

قیمت گذاری پیشرفته ابزارهای مشتقه

۲

۲۰/۱۰/۹۹

جمعه

۱۵-۱۳

سمینار تخصصی

۳

۲۲/۱۰/۹۹

پنجشنبه

۱۰-۸

تئوریهای پرتفوی و تخصیص دارایی ها

۴

کارشناسی ارشد مهندسی عمران-سازه

نیمسال اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحدکیشترم اول

۲۱/۱۰/۹۹

جمعه

۱۲-۹

تئوری ورق و پوسته

۱

۲۳/۱۰/۹۹

جمعه

۱۷-۱۴

طراحی سازه ها بر اساس عملکرد

۲

۲۵/۱۰/۹۹

پنجشنبه

۱۷-۱۴

ساختمان های بلند

۳

کارشناسی ارشد مهندسی عمران- مهندسی و مدیریت ساخت

نیمسال اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحدکیشترم اول

۲۱/۱۰/۹۹

پنجشنبه

۱۷-۱۴

مدیریت و مقررات پیمان (اجباری)

۱

۲۳/۱۰/۹۹

جمعه

۱۲-۹

تحلیل و طراحی سیستم ها

۲

۱۸/۱۰/۹۹

چهارشنبه

۱۷-۱۴

برنامه ریزی و کنترل پروژه

۳

۲۵/۱۰/۹۹

جمعه

۱۷-۱۴

روش های ساخت (اجباری)

۴

کارشناسی ارشد مهندسی عمران- مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی

نیمسال اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحدکیشترم اول

۲۱/۱۰/۹۹

جمعه

۱۷-۱۴

مهندسی و مدیریت سیلاب و شکست سد

۱

۲۳/۱۰/۹۹

جمعه

۱۲-۹

تحلیل و مدیریت سیستم های منابع آب ۱

۲

۲۵/۱۰/۹۹

پنجشنبه

۲۰-۱۷

اقتصاد پروژه های منابع آب

۳

کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر      

نیمسال اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحدکیشترم اول

۱۳/۱۰/۹۹

جمعه

۱۴-۱۷

متدلوژی ایجاد نرم افزار

۱

۱۷/۱۰/۹۹

پنج شنبه

۹ – ۱۲

سیستم عامل پیشرفته

۲

۱۵/۱۰/۹۹

پنج شنبه

۱۴ – ۱۷

مباحث ویژه در نرم افزار ۱

۳

کارشناسی ارشد مهندسی معماری      

نیمسال اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحدکیشترم اول

۱۳/۱۰/۹۹

پنجشنبه

۱۱-۹

روش تحقیق و تدوین پایان نامه

۱

۱۵/۱۰/۹۹

پنجشنبه

۱۵-۱۳

برنامه دهی و روش های طراحی

۲

——

جمعه

۱۶-۸

طرح معماری ارشد ۱

۳

۱۷/۱۰/۹۹

پنجشنبه

۲۱-۱۹

زبان تخصصی

۴

کارشناسی ارشد مهندسی معماری      

نیمسال اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحدکیشترم سوم

۱۴/۱۰/۹۹

جمعه

۲۰-۱۸

مراتب اجرایی ساختمان

۱

——

جمعه

۱۸-۱۰

طرح معماری ارشد ۳

۲

۱۶/۱۰/۹۹

پنجشنبه

۱۱-۹

حقوق معماری ارشد

۳

کارشناسی ارشد حسابداری      

نیمسال اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحدکیشترم اول

۱۳/۱۰/۹۹

پنجشنبه

۱۱-۸

حسابداری مدیریت

۱

۱۵/۱۰/۹۹

پنجشنبه

۱۹-۱۶

حسابداری بخش عمومی

۲

۱۸/۱۰/۹۹

پنجشنبه

۱۶-۱۳

تئوری حسابداری ۱

۳

۱۷/۱۰/۹۹

یکشنبه

۱۸-۱۵

حسابداری صنعتی ۳

۴

کارشناسی ارشد حسابداری      

نیمسال اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحدکیشترم سوم

۲۰/۱۰/۹۹

جمعه

۱۰-۸

سیستمهای اطلاعاتی حسابداری

۱

۲۲/۱۰/۹۹

جمعه

۱۵-۱۳

مباحث جاری در حسابداری

۲

۲۴/۱۰/۹۹

جمعه

۱۲-۱۰

تحلیل آماری

۳

۱۴/۱۰/۹۹

جمعه

۱۷-۱۵

روش تحقیق پیشرفته

۴

کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی   

نیمسال اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحدکیشترم اول

۱۳/۱۰/۹۹

جمعه

۱۵-۱۳

روش تحقیق کمی و کیفی در آموزش زبان (اصلی )

۱

۱۶/۱۰/۹۹

پنجشنبه

۱۵-۱۳

اصول و روش تدریس زبانهای خارجی (اصلی)

۲

۲۰/۱۰/۹۹

پنجشنبه

۱۸-۱۶

نگارش متون علمی دانشگاهی (اختیاری)

۳

۲۳/۱۰/۹۹

جمعه

۱۱-۹

نرم افزار پژوهشی در آموزش زبان

۴

کارشناسی پیوسته حقوق   

نیمسال اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحدکیشترم اول

۲۰/۱۰/۹۹

دوشنبه

۱۵-۱۳

حقوق مدنی

۱

۱۸/۱۰/۹۹

دوشنبه

۱۷-۱۵

کلیات حقوق جزا

۲

۱۶/۱۰/۹۹

چهارشنبه

۱۳-۱۱

حقوق اساسی۱

۳

۱۳/۱۰/۹۹

چهارشنبه

۱۱-۹

مقدمه علم حقوق

۴

۲۵/۱۰/۹۹

یکشنبه

۱۳-۱۱

زبان فارسی پیش دانشگاهی

۵

۲۴/۱۰/۹۹

یکشنبه

۱۱-۱۳

زبان انگلیسی پیش دانشگاهی

۶

۲۲/۱۰/۹۹

دوشنبه

۱۹-۱۷

فلسفه و منطق پیش دانشگاهی

۷

۲۳/۱۰/۹۹

دوشنبه

۱۷-۱۵

عربی  پیش دانشگاهی

۸

۲۱/۱۰/۹۹

یکشنبه

۱۵-۱۳

جامعه شناسی حقوق

۹

۱۴/۱۰/۹۹

چهارشنبه

۱۵-۱۳

دانش خانواده و جمعیت

۱۰

کارشناسی پیوسته حقوق   

نیمسال اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحدکیشترم دوم

۱۳/۱۰/۹۹

دوشنبه

۱۵-۱۳

حقوق مدنی ۲

۱

۱۶/۱۰/۹۹

یکشنبه

۱۹-۱۷

اصول فقه ۱

۲

۱۸/۱۰/۹۹

چهارشنبه

۱۷-۱۵

حقوق جزای عمومی ۱

۳

۲۰/۱۰/۹۹

یکشنبه

۱۷-۱۵

حقوق اساسی ۲

۴

۲۱/۱۰/۹۹

یکشنبه

۱۵-۱۳

حقوق تجارت (تجار و اعمال تجاری)

۵

۲۳/۱۰/۹۹

چهارشنبه

۱۹-۱۷

حقوق مالیه عمومی

۶

۲۴/۱۰/۹۹

دوشنبه

۱۷:۲۰-۱۵:۱۵

زبان خارجی

۷

۱۴/۱۰/۹۹

چهارشنبه

۱۵-۱۳

دانش خانواده و جمعیت

۸

کارشناسی پیوسته حقوق   

نیمسال اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحدکیشترم سوم

۱۳/۱۰/۹۹

چهارشنبه

۱۳-۱۱

حقوق مدنی۳ (کلیات قراردادها)

۱

۱۵/۱۰/۹۹

چهارشنبه

۱۷-۱۵

آیین دادرسی مدنی ۱

۲

۲۱/۱۰/۹۹

یکشنبه

۱۵-۱۳

جامعه شناسی حقوق

۳

۲۳/۱۰/۹۹

چهارشنبه

۱۹-۱۷

حقوق جزای عمومی۲

۴

۲۴/۱۰/۹۹

دوشنبه

۱۷-۱۵

حقوق اساسی۲

۵

۲۰/۱۰/۹۹

یکشنبه

۱۷-۱۵

حقوق تجارت۲ (شرکت ها)

۶

۱۶/۱۰/۹۹

یکشنبه

۱۹-۱۷

اصول فقه ۱

۷

۱۸/۱۰/۹۹

چهارشنبه

۱۵-۱۳

حقوق اداری ۲

۸

کارشناسی پیوسته حقوق   

نیمسال اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحدکیشترم چهارم

۱۴/۱۰/۹۹

دوشنبه

۱۳-۱۱

حقوق مدنی۴ (الزامات خارج از قرارداد)

۱

۱۶/۱۰/۹۹

دوشنبه

۱۷-۱۵

آیین دادرسی مدنی ۲

۲

۱۷/۱۰/۹۹

چهارشنبه

۱۹-۱۷

روش تحقیق

۳

۱۳/۱۰/۹۹

سه شنبه

۱۷-۱۵

حقوق جزای عمومی ۳

۴

۲۰/۱۰/۹۹

چهارشنبه

۱۵-۱۳

متون حقوقی ۱ (حقوق خصوصی)

۵

۲۳/۱۰/۹۹

سه شنبه

۱۵-۱۳

حقوق تجارت ۳ (اسناد تجاری)

۶

۲۴/۱۰/۹۹

چهارشنبه

۱۷-۱۵

حقوق اساسی ۳

۷

۱۸/۱۰/۹۹

سه شنبه

۱۹-۱۷

اصول فقه ۲

۸

۱۶/۱۰/۹۹

یکشنبه

۱۷-۱۵

آیین زندگی

۹

کارشناسی پیوسته کامپیوتر

ترم اول-نیمسال اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحدکیش

چهارشنبه

۲۰-۱۸

کارگاه کامپیوتر (۱ واحد عملی)

۱

۱۸/۱۰/۹۹

چهارشنبه

۱۲-۱۰

۱۴-۱۳

ریاضی عمومی ۱  (3 واحد نظری –  پایه)

۲

۱۳/۱۰/۹۹

دوشنبه

۱۵-۱۳

اندیشه اسلامی ۱  (2 واحد نظری- عمومی)

۳

۱۶/۱۰/۹۹

یکشنبه

۱۷-۱۵

آیین زندگی ( اخلاق اسلامی) (۲ واحد نظری- عمومی)

۴

۲۰/۱۰/۹۹

یکشنبه

۱۷-۲۰

مبانی کامپیوتر  و برنامه سازی ( ۳ واحد نظری- اصلی)

۵

۲۲/۱۰/۹۹

دوشنبه

۱۸-۱۵

ریاضیات گسسته (۳ واحد نظری- اصلی)

۶

کارشناسی ناپیوسته پیوسته کامپیوتر

ترم اول-نیمسال اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحدکیش

۱۳/۱۰/۹۹

سه شنبه

۱۰-۸

آمار و احتمالات مهندسي (۲ واحد نظری)

۱

۱۵/۱۰/۹۹

یک شنبه

۱۹-۱۵

ايجاد بانكهاي اطلاعاتي (۲واحد نظری-۱واحد عملی)

۲

۱۷/۱۰/۹۹

چهارشنبه

۱۶-۱۴

شيوه ارائه مطالب علمي و فني (۲واحد نظری)

۳

۲۱/۱۰/۹۹

سه شنبه

۱۸-۱۵

زبان تخصصي نرم افزار (۳ واحد نظری)

۴

۲۳/۱۰/۹۹

چهارشنبه

۱۹-۱۶

زبان ماشين و اسمبلي (۱ واحد نظری-۱واحد عملی)

۵

۲۵/۱۰/۹۹

دوشنبه

۲۰-۱۷

مهندسي نرم افزار (۳ واحد نظری)

۶

۲۰/۱۰/۹۹

دوشنبه

۱۷-۱۵

انقلاب اسلامی ایران

۷

کارشناسی ناپیوسته پیوسته کامپیوتر

ترم سوم-نیمسال اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحدکیش

۱۴/۱۰/۹۹

سه شنبه

۱۲-۱۰

ریاضی مهندسي (۲ واحد نظری)

۱

۱۶/۱۰/۹۹

سه شنبه

۱۹-۱۵

طراحی صفحات وب (۲واحد نظری-۱واحد عملی)

۲

۱۸/۱۰/۹۹

پنج شنبه

جمعه

۲۰-۱۸

۲۰ – ۱۹

هوش مصنوعی(۲واحد نظری-۱واحد عملی)

۳

۲۰/۱۰/۹۹

یکشنبه

۱۹-۱۵

شبیه سازی کامپیوتر(۲واحد نظری-۱واحد عملی)

۴

۲۳/۱۰/۹۹

چهارشنبه

۱۹-۱۵

مباحث ویژه (۲ واحد نظری-۱واحد عملی)

۵

۲۱/۱۰/۹۹

دوشنبه

۱۹-۱۷

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

۶

۱۳/۱۰/۹۹

دوشنبه

۱۷-۱۵

اندیشه اسلامی (۲)

۷

کارشناسی ناپیوسته پیوسته مهندسی عمران-اجرایی

ترم اول-نیمسال اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحدکیش

۱۵/۱۰/۹۹

سه شنبه

۱۳-۱۰

مقاومت مصالح ۱

۱

۱۷/۱۰/۹۹

چهارشنبه

۱۹-۱۷

اصول مدیریت ساخت

۲

۱۸/۱۰/۹۹

دوشنبه

۱۶-۱۴

طراحی معماری و شهرسازی

۳

۲۰/۱۰/۹۹

سه شنبه

۱۶-۱۴

مقررات ملی ساختمان

۴

۱۳/۱۰/۹۹

چهارشنبه

۱۷-۱۵

آمار و احتمال مهندسی

۵

۲۲/۱۰/۹۹

دوشنبه

۱۹-۱۶

ریاضی عمومی

۶

۲۴/۱۰/۹۹

جمعه

۱۳-۱۰

ایستائی

۷

۱۶/۱۰/۹۹

سه شنبه

۱۸-۱۶

فن آوری نوین ساختمان

۸

۲۵/۱۰/۹۹

چهارشنبه

۱۳-۱۱

رسم فنی و نقشه کشی ساختمان

۹

 

دوشنبه

 

تربیت بدنی

۱۰

کارشناسی ناپیوسته پیوسته مهندسی معماری

ترم اول-نیمسال اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحدکیش

۹۹/۱۰/۱۳

یکشنبه

۱۷-۲۰

ریاضی۲

۱

۹۹/۱۰/۱۵

یکشنبه

۱۱-۹

انسان طبعیت معماری

۲

۹۹/۱۰/۱۷

دوشنبه

۱۷-۱۹

اشنایی با معماری معاصر

۳

۹۹/۱۰/۱۸

دوشنبه

۱۵-۱۷

طراحی با دست ازاد(جبرانی)

۴

۹۹/۱۰/۲۱

سه شنبه

۹-۱۱

تمرین های معماری

۵

۹۹/۱۰/۱۴

چهارشنبه

۱۵_۱۷

عناصر و جزیات ساختمانی

۶

۹۹/۱۰/۲۳

یکشنبه

۱۳-۱۵

کابرد کامپوتر(جبرانی)

۷

۹۹/۱۰/۲۵

یکشنبه

سه شنبه

۱۵-۱۹

۱۵-۱۹

طراحی معماری ۲

۸

ورزش۱

۹

کارشناسی ناپیوسته پیوسته مهندسی معماری

ترم سوم-نیمسال اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحدکیش

۱۳/۱۰/۹۹

یکشنبه

سه شنبه

۱۰-۱۵

۱۰-۱۵

طراحی معماری ۴

۱

۱۵/۱۰/۹۹

دوشنبه

۱۷-۱۹

معماری اسلامی ۲

۲

۱۷/۱۰/۹۹

دوشنبه

۱۳-۱۵

تنظیم شرایط محیطی۲

۳

۱۸/۱۰/۹۹

سه شنبه

۱۷-۱۹

سازه های بتنی   

۴

۲۱/۱۰/۹۹

دوشنبه

۹-۱۱

شناخت و طراحی روستا۲

۵

۲۳/۱۰/۹۹

چهارشنبه

۱۵-۱۳

تحلیل فضای شهری 

۶

۲۵/۱۰/۹۹

چهارشنبه

۱۷-۱۹

تعمیر و نگه داری ساختمان

۷

 

دوشنبه

۱۵-۱۷

اندیشه اسلامی ۲

۸

 

یکشنبه

۱۵-۱۷

اخلاق اسلامی(ایین زندگی)

۹

کارشناسی ناپیوسته پیوسته مهندسی تکنولوژی برق- قدرت

ترم سوم-نیمسال اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحدکیش

۱۵/۱۰/۹۹

دوشنبه

۱۸-۱۵

محاسبات عددی

۱

۱۷/۱۰/۹۹

یکشنبه

۱۹-۱۷

ماشین های الکتریکی ۲

۲

۱۳/۱۰/۹۹

سه شنبه

۱۹-۱۷

بررسی سیستم های قدرت ۱

۳

۲۳/۱۰/۹۹

پنجشنبه

۱۳-۱۰

تجزیه و تحلیل سیگنال و سیستم ها

۴

۱۸/۱۰/۹۹

دوشنبه

۱۵-۱۳

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

۵

۲۱/۱۰/۹۹

پنجشنبه

۱۷-۱۴

تجهیزات پست

۶

۲۵/۱۰/۹۹

یکشنبه

۱۷-۱۵

مبانی دفاع مقدس

۷

 

 

 

 

۸

کارشناسی ناپیوسته پیوسته حسابداری

ترم اول-نیمسال اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحدکیش

۱۳/۱۰/۹۹

چهارشنبه

۱۵- ۱۸

مدیریت مالی۱

۱

۱۵/۱۰/۹۹

چهارشنبه

۱۸- ۲۱

برنامه ریزی و توسعه

۲

۱۷/۱۰/۹۹

یکشنبه

دوشنبه

۱۹-۱۷

۱۹-۱۷

حسابداری میانه ۲

۳

۲۰/۱۰/۹۹

دوشنبه

۱۷-۱۵

انقلاب اسلامی

۴

۲۰/۱۰/۹۹

سه شنبه

۱۴-۱۷

ریاضیات کاربردی

۵

۲۲/۱۰/۹۹

سه شنبه

۱۷-۲۰

روش تحقیق در مدیریت

۶

۲۴/۱۰/۹۹

چهارشنبه

۱۳- ۱۵

پول و ارز بانکداری

۷

۱۴/۱۰/۹۹

یکشنبه

  دوشنبه

۲۱-۱۹

۲۱-۱۹

اصول حسابداری ۱

۸

۲۰/۱۰/۹۹

یکشنبه

۱۷-۱۴

صنعتی ۱

۹

کارشناسی ناپیوسته پیوسته حسابداری

ترم دوم-نیمسال اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحدکیش

۱۳/۱۰/۹۹

دوشنبه

۱۷-۱۵

اندیشه اسلامی ۲

۱

۱۴/۱۰/۹۹

چهارشنبه

۱۷-۲۰

مدیریت مالی ۲

۲

۱۶/۱۰/۹۹

یکشنبه

۱۹-۱۵

حسابرسی ۲

۳

۱۸/۱۰/۹۹

دوشنبه

۲۱-۱۷

حسابداری پیشرفته ۱

۴

۲۰/۱۰/۹۹

سه شنبه

۱۷-۲۰

آمار و احتمالات

۵

۲۲/۱۰/۹۹

سه شنبه

۱۷-۱۳

حسابداری دولتی ۲

۶

۲۴/۱۰/۹۹

چهارشنبه

۱۴-۱۶

مالیه عمومی

۷

۲۵/۱۰/۹۹

دوشنبه

۱۱-۹

تربیت بدنی (خانم ها)

۸

۲۵/۱۰/۹۹

پنج شنبه

۱۰-۸

تربیت بدنی (آقایان)

۹

کارشناسی ناپیوسته پیوسته حسابداری

ترم سوم-نیمسال اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحدکیش

۱۳/۱۰/۹۹

چهارشنبه

۱۸-۲۱

سرمایه گذاری در بورس

۱

۱۵/۱۰/۹۹

دوشنبه

۱۳-۱۷

حسابداری پیشرفته ۲

۲

۱۷/۱۰/۹۹

یکشنبه

۱۹-۱۵

حسابداری صنعتی ۳

۳

۲۱/۱۰/۹۹

دوشنبه

۱۹-۱۷

تاریخ تحلیل

۴

۲۰/۱۰/۹۹

سه شنبه

۱۶-۱۳

پژوهش عملیاتی ۱

۵

۲۲/۱۰/۹۹

سه شنبه

      19-16

زبان تخصصی ۲

۶

۲۳/۱۰/۹۹

چهارشنبه

۱۸-۱۳

کاربرد رایانه در حسابداری

۷

۲۵/۱۰/۹۹

 

 

پروژه مالی ۲

۸

کارشناسی ناپیوسته پیوسته حسابداری

ترم چهارم-نیمسال اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحدکیش

۱۳/۱۰/۹۹

چهارشنبه

۲۱-۱۷

مدیریت تولید

۱

۱۸/۱۰/۹۹

دوشنبه

۱۵-۱۳

تاریخ تمدن

۲

۱۵/۱۰/۹۹

چهارشنبه

۱۷-۱۵

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

۳

۱۵/۱۰/۹۹

سه شنبه

۱۸-۱۵

پژوهش عملیاتی ۲

۴

۱۷/۱۰/۹۹

یک شنبه

۲۰:۳۰-۱۷:۳۰

سیستم های اطلاعات حسابداری

۵

۲۰/۱۰/۹۹

دوشنبه

۲۱-۱۹

مباحث جاری در حسابداری

۶

۲۲/۱۰۸/۹۹

سه شنبه

۲۰-۱۸

امورمالی بین الملل

۷

 

 

 

کارآموزی

۸

کارشناسی پیوسته پیوسته حسابداری

ترم اول-نیمسال اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحدکیش

۲۳/۱۰/۹۹

دوشنبه

۲۰-۱۷

زبان فارسی (پیش)

۱

۱۳/۱۰/۹۹

یکشنبه

۱۹-۱۷

زبان انگلیسی (پیش)

۲

۱۵/۱۰/۹۹

چهارشنبه

۱۷-۱۵

ریاضیات و آمار (پیش)

۳

۱۷/۱۰/۹۹

سه شنبه

۲۰-۱۸

روانشناسی (پیش)

۴

۲۰/۱۰/۹۹

دوشنبه

۱۷-۱۴

اقتصاد خرد

۵

۲۲/۱۰/۹۹

سه شنبه

۱۸-۱۵

ریاضی کاربردی ۱

۶

۱۴/۱۰/۹۹

یکشنبه

دوشنبه

۲۱-۱۹

۲۱-۱۹

اصول حسابداری ۱

۷

کارشناسی پیوسته پیوسته حسابداری

ترم سوم-نیمسال اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحدکیش

۱۶/۱۰/۹۹

یکشنبه

۱۷-۱۵

 

آمارکاربردی ۱

۱

۲۰ /۱۰/۹۹

یکشنبه

 

۲۰-۱۷

 

ریاضی کاربردی ۲

۲

۱۸/۱۰/۹۹

سه شنبه

۲۱-۱۸

رفتار سازمانی

۳

۲۲/۱۰/۹۹

دو شنبه

۱۸-۱۵

روانشناسی سازمان

۴

۲۴/۱۰/۹۹

سه شنبه

۱۸-۱۵

 

بهایابی ۱

۵

۱۳/۱۰/۹۹

یکشنبه

سه شنبه

۱۹-۱۷

۲۰-۱۸

حسابداری میانه ۱

۶

۱۳/۱۰/۹۹

دوشنبه

۱۵-۱۳

اندیشه اسلامی ۱

۷

کاردانی پیوسته مهندسی کامپیوتر

ترم سوم-نیمسال اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحدکیش

۱۳/۱۰/۹۹

چهارشنبه

۱۰-۸

رياضي پيش دانشگاهي (۲واحد)

۱

۱۵/۱۰/۹۹

دوشنبه

۱۵ – ۱۷

مبانی مهندسی نرم افزار (۲ واحد)

۲

۲۴/۱۰/۹۹

یکشنبه

۱۷ – ۱۹

زبان پیش دانشگاهی (۲ واحد)

۳

۱۷/۱۰/۹۹

چهارشنبه

۱۸-۱۵

مباني برنامه سازي و ويژوال بيسيك (۳ واحد نظری)

۴

۲۰/۱۰/۹۹

سه شنبه

۱۸-۱۴

برنامه سازی پیشرفته(۱)  (2واحد نظری،۱واحد عملی)

۵

۲۲/۱۰/۹۹

سه شنبه

۱۹-۱۸

شيوه ارائه نوشتاري و گفتاري (۱واحد)

۶

۱۶/۱۰/۹۹

یکشنبه

۱۷-۱۵

(آيين زندگي)  اخلاق اسلامي

۷

۲۵/۱۰/۹۹

دوشنبه

۱۱-۹

تربيت بدني (خواهران)

۸

۲۵/۱۰/۹۹

پنج شنبه

۱۰-۸

تربيت بدني (برادران)

۹

کاردانی پیوسته حسابداری

ترم اول-نیمسال اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحدکیش

۱۴/۱۰/۹۹

یکشنبه

  دوشنبه

۲۱-۱۹

۲۱-۱۹

اصول حسابداری ۱

۱

۲۳/۱۰/۹۹

یکشنبه

۱۳-۱۰

فارسی

۲

۱۶/۱۰/۹۹

سه شنبه

۱۵ -۱۸

حقوق بازرگانی

۳

۱۸/۱۰/۹۹

سه شنبه

۲۱-۱۸

مبانی سازمان مدیریت

۴

۲۰/۱۰/۹۹

دوشنبه

۱۷-۱۴

اقتصاد خرد

۵

۲۲/۱۰/۹۹

یکشنبه

۱۹-۱۶

کارآفرینی

۶

۱۴/۱۰/۹۹

یکشنبه

  دوشنبه

۲۱-۱۹

۲۱-۱۹

درس معارف یا عمومی

۷

کاردانی نا پیوسته حسابداری

ترم اول-نیمسال اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحدکیش

۱۴/۱۰/۹۹

یکشنبه

  دوشنبه

۲۱-۱۹

۲۱-۱۹

اصول حسابداری ۱

۱

۲۳/۱۰/۹۹

یکشنبه

۱۳-۱۰

فارسی

۲

۱۶/۱۰/۹۹

سه شنبه

۱۵ -۱۸

حقوق بازرگانی

۳

۱۸/۱۰/۹۹

سه شنبه

۲۱-۱۸

مبانی سازمان مدیریت

۴

۲۰/۱۰/۹۹

دوشنبه

۱۷-۱۴

اقتصاد خرد

۵

۲۲/۱۰/۹۹

یکشنبه

۱۹-۱۶

کارآفرینی

۶

۲۲/۱۰/۹۹

دوشنبه

۱۹-۱۷

آشنایی با قرآن(آقایان)

۷

۲۲/۱۰/۹۹

دوشنبه

۱۹-۱۷

آشنایی با قرآن(خانمها)

۸

کاردانی نا پیوسته حسابداری

ترم دوم-نیمسال اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحدکیش

۱۵/۱۰/۹۹

یکشنبه

دوشنبه

۱۵-۱۳

۱۷-۱۵

اصول حسابداری ۲

 

۱

۱۷/۱۰/۹۹

سه شنبه

۱۸-۱۵

ریاضیات پایه

۲

۲۰/۱۰/۹۹

سه شنبه

۲۱-۱۸

حسابداری دولتی ۱

۳

۲۲/۱۰/۹۹

دوشنبه

۲۰-۱۷

زبان خارجی

۴

۲۵/۱۰/۹۹

یکشنبه

۱۷-۱۵

آشنایی با دفاع مقدس

۵

۲۴/۱۰/۹۹

یکشنبه

۲۰-۱۷

اقتصاد کلان

۶

۲۵/۱۰/۹۹

پنج شنبه

۱۰-۸

تربیت بدنی۱ (آقایان  )

۷

۲۵/۱۰/۹۹

دوشنبه

۱۱-۹

تربیت بدنی۱ (خانم ها  )

۸

کاردانی نا پیوسته حسابداری

ترم سوم-نیمسال اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحدکیش

۱۶/۱۰/۹۹

یک شنبه

دوشنبه

۲۰-۱۸

۱۷-۱۵

اصول حسابداری ۳

۱

۱۶/۱۰/۹۹

یکشنبه

۱۷-۱۵

اخلاق اسلامی

۲

۱۸/۱۰/۹۹

سه شنبه

۱۷- ۲۰

ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت

۳

۱۷/۱۰/۹۹

یکشنبه

۱۸-۱۷

وصایا

۴

۲۰/۱۰/۹۹

چهارشنبه

۱۹-۱۶

مالیه عمومی و خط مشی دولت ها

۵

۲۲/۱۰/۹۹

سه شنبه

۱۷-۱۴

پول و ارز و بانکداری

۶

۲۴/۱۰/۹۹

چهار شنبه

۲۱-۱۹

زبان تخصصی

۷

کاردانی نا پیوسته حسابداری

ترم چهارم-نیمسال اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحدکیش

۱۳/۱۰/۹۹

یکشنبه

سه شنبه

۱۹-۱۷

۲۱-۱۸ 

حسابداری میانه ۱

۱

۱۳/۱۰/۹۹

دوشنبه

۱۵-۱۳

اندیشه اسلامی ۱

۲

۱۵/۱۰/۹۹

چهارشنبه

۱۸-۱۵

حسابرسی ۱

۳

۱۴/۱۰/۹۹

چهارشنبه

۱۵-۱۳

دانش خانواده و جمعیت

۴

۱۷/۱۰/۹۹

چهارشنبه

سه شنبه

۲۰-۱۸

۱۸-۱۶

آمار و کاربرد آن در مدیریت

۵

۲۰/۱۰/۹۹

یکشنبه

۱۷-۱۴

حسابداری صنعتی ۱

۶

۲۲/۱۰/۹۹

دوشنبه

۱۸-۱۵

حسابداری صنعتی ۲

۷

۲۴/۱۰/۹۹

دو شنبه

۲۰-۱۸

اصول تنظیم و کنترل بودجه

۸

دروس عمومی

نیمسال اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحدکیش

۱۳/۱۰/۹۹

دوشنبه

۱۵-۱۳

اندیشه اسلامی ۱

۱

۱۳/۱۰/۹۹

دوشنبه

۱۷-۱۵

اندیشه اسلامی ۲

۲

۱۴/۱۰/۹۹

چهارشنبه

۱۵-۱۳

دانش خانواده

۳

۱۵/۱۰/۹۹

چهارشنبه

۱۷-۱۵

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

۴

۱۶/۱۰/۹۹

یکشنبه

۱۷-۱۵

آئین زندگی ( اخلاق اسلامی)

۵

۱۷/۱۰/۹۹

یکشنبه

۱۸-۱۷

وصایای امام خمینی  ( ره )

۶

۱۸/۱۰/۹۹

دوشنبه

۱۵-۱۳

تاریخ فرهنگ و تمدن

۷

۲۰/۱۰/۹۹

دوشنبه

۱۷-۱۵

انقلاب اسلامی ایران

۸

۲۱/۱۰/۹۹

دوشنبه

۱۹-۱۷

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

۹

۲۲/۱۰/۹۹

چهارشنبه

۱۹-۱۷

آشنائی با قرآن( برادران )

۱۰

۲۲/۱۰/۹۹

چهارشنبه

۱۹-۱۷

آشنائی با قرآن ( خواهران )

۱۱

۲۳/۱۰/۹۹

یکشنبه

۱۳-۱۰

فارسی

۱۲

۲۴/۱۰/۹۹

دوشنبه

۱۵/۲۰-۱۵/۱۷

زبان خارجی

۱۳

۲۵/۱۰/۹۹

یکشنبه

۱۷-۱۵

آشنایی با دفاع مقدس

۱۴

۲۵/۱۰/۹۹

دوشنبه

۱۱-۹

تربیت بدنی غیر پزشکی ( خواهران )

۱۵

———–

دوشنبه

۱۳-۱۱

ورزش ۱ غیر پزشکی ( خواهران )

۱۶

۲۵/۱۰/۹۹

پنج شنبه

۱۰-۸

تربیت بدنی غیر پزشکی ( برادران )

۱۷

———

پنج شنبه

۱۲-۱۰

ورزش غیر پزشکی ۱ ( برادران )

۱۸

دکمه بازگشت به بالا