اطلاعیه های آموزشی

برنامه زمانبندی و نکات مهم برای کلیه شرکت کنندگان در امتحان جامع نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

به استناد بخشنامه شماره ۳۰/۵۰۴۲۶ مورخ ۲۹/۱۰/۹۹  افرادی که تمایل دارند در دانشگاه محل سکونت خود،بصورت حضوری در امتحان جامع شرکت نمایندجهت هماهنگی می بایست درخواست خود را به صورت مکتوب حداکثر تا تاریخ ۰۱/۱۱/۱۳۹۹ به واحد مبدا و مقصد ارسال نمایند.

برای ارسال درخواست میتوانید از سامانه تیکتینگ واحد کیش استفاده نمایید.(خانم ملایی )

شایان ذکر است تاریخ و نحوه برگزاری آزمون شفاهی که به صورت مجازی می باشد متعاقبا اعلام می گردد.

دانشجویان گرامی به جهت دریافت کارت ورود به جلسه امتحان از مورخ ۰۲/۱۱/۹۹به سامانه آموزشیار مراجعه نمایند. در صورت بهمراه نداشتن کارت ورود به جلسه عکسدار از ورود دانشجو ممانعت بعمل می آید.

*جهت حفظ رعايت اصول بهداشتي بهمراه داشتن آب آشاميدني ، ماسک ، دستکش وخودکار شخصي در جلسه امتحانات ضروي مي باشد.

* آدرس محل برگزاري امتحانات: ساختمان مرکزی دانشگاه ازاد اسلامی واحد کیش-بلوار سنایی-میدان سازمان منطقه آزاد

*توجه: نيم ساعت قبل ازشروع امتحان درب حوزه امتحاني بسته مي شود.

                   رشته – گرایش : حسابداری

  ساعت   روز  10-8  12-10  15-13  17-15  19-17
  شنبه ۰۴/۱۱/۹۹  تئوری و پژوهش حسابرسی تئوری های پیشرفته در حسابداری  
  یکشنبه ۰۵/۱۱/۹۹  پژوهشهای تجربی حسابداری    

                   رشته- گرایش :    حقوق خصوصی

  ساعت   روز  10-8  12-10  15-13  17-15  19-17
  شنبه ۰۴/۱۱/۹۹  فقه استدلالی ۲  
  یکشنبه ۰۵/۱۱/۹۹  مسئولیت مدنی تطبیقیحقوق مدنی تطبیقی

                   رشته- گرایش :   مدیریت آموزشی

  ساعت   روز  10-8  12-10  15-13  17-15  19-17
  شنبه ۰۴/۱۱/۹۹   مدیریت مالی در آموزش و پرورش 
  یکشنبه ۰۵/۱۱/۹۹  مبانی اجتماعی و اقتصادی مدیریت روشهای برنامه ریزی درسی  

                  رشته- گرایش :    آموزش زبان انگلیسی

  ساعت   روز  10-8  12-10  15-13  17-15  19-17
  شنبه ۰۴/۱۱/۹۹  مطالعات یادگیری زبان دوم 
  یکشنبه ۰۵/۱۱/۹۹  روش تحقیق سنجش زبان

               رشته- گرایش :    معماری

  ساعت   روز  10-8  12-10  15-13  17-15  19-17
  شنبه ۰۴/۱۱/۹۹   معماری و طبیعت روشهای علوم تجربی در فرایند طراحی و نقد فضا 
  یکشنبه ۰۵/۱۱/۹۹  معماری معاصر نظریه ها و مکاتب    

رشته- گرایش :    مهندسی کامپیوتر – نرم افزار

  ساعت   روز  10-8  12-10  15-13  17-15  19-17
  شنبه ۰۴/۱۱/۹۹  نظریه اطلاعات کدینگمتدولوژی ایجاد نرم افزار
  یکشنبه ۰۵/۱۱/۹۹  موتورهای جستجو و وب کاری

              رشته- گرایش : روابط بین الملل

  ساعت   روز  10-8  12-10  15-13  17-15  19-17
  شنبه ۰۴/۱۱/۹۹  نقد و ارزیابی تئوریهای روابط بین الملل سیاست خارجی ایران در تئوری و عمل  
  یکشنبه ۰۵/۱۱/۹۹     مسائل جاری بین الملل و نقاط بحرانی   

                  رشته- گرایش :   حقوق بین الملل عمومی

  ساعت   روز  10-8  12-10  15-13  17-15  19-17
  شنبه ۰۴/۱۱/۹۹  تحلیل آرا و احكام قضایی و داوری بین المللی نقد و بررسی مکاتب فلسفی در حقوق بین الملل  
  یکشنبه ۰۵/۱۱/۹۹     متون پیشرفته حقوقی     

                رشته- گرایش : مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی

  ساعت   روز  10-8  12-10  15-13  17-15  19-17
  شنبه ۰۴/۱۱/۹۹   طراحی مبدل های حرارتی پیشرفته     
  یکشنبه ۰۵/۱۱/۹۹    لایه مرزی     تربولانس   

                   رشته- گرایش : مهندسی صنایع

  ساعت   روز  10-8  12-10  15-13  17-15  19-17
  شنبه ۰۴/۱۱/۹۹      تئوریهای توالی عملیات 
  یکشنبه ۰۵/۱۱/۹۹      مباحث پیشرفته در بهینه سازی سیستم ها  بهینه سازی ترکیبی 

                   رشته- گرایش : مالی – مهندسی مالی

  ساعت   روز  10-8  12-10  15-13  17-15  19-17
  شنبه ۰۴/۱۱/۹۹    اقتصادسنجی  
  یکشنبه ۰۵/۱۱/۹۹    مباحث پیشرفته در ابزارهای مالی اسلامی قیمت گذاری پیشرفته ابزارهای مشتقه  

                 رشته- گرایش :    مهندسي برق- قدرت

  ساعت   روز  10-8  12-10  15-13  17-15  19-17
  شنبه ۰۴/۱۱/۹۹   ریز سیستم ها و ریز مولدهاانرژي هاي تجدیدپذیر 
  یکشنبه ۰۵/۱۱/۹۹     سیستم های عیب یابی و کنترل پذیری خطا 

                  رشته – گرایش :    شهر سازی

  ساعت   روز  10-8  12-10  15-13  17-15  19-17
  شنبه ۰۴/۱۱/۹۹   روش هاي پژوهش در مباحث میان رشته اي  
  یکشنبه ۰۵/۱۱/۹۹     مطالعات تطبیقی نظریه های چدید شهرسازیمباحث ویژه ۱ موضوع آزاد در چارچوب رساله

                       رشته- گرایش : مدیریت صنعتی – مالی

  ساعت   روز  10-8  12-10  15-13  17-15  19-17
  شنبه ۰۴/۱۱/۹۹  علم مدیریت فازی  
  یکشنبه ۰۵/۱۱/۹۹  مدل سازی ریاضی در مدیریت مالیپویایی  سیستم ها  
دکمه بازگشت به بالا