اطلاعیه های آموزشی

اطلاعیه مهم: تعويق زمان برگزاري آزمون جامع دوره دکتري تخصصي (غيرپزشکي ) نيمسال دوم سال تحصيلي ۱۴۰۰-۱۳۹۹

پیرو متمم شیوه نامه اجرایی اریابی جامع دوره دکتری تخصصی (غیرپزشکی) نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ و به دلیل شیوع موج پنجم کرونا و در راستای سلامتی دانشجویان، اساتید و همکاران واحدهای دانشگاهی این ازمون در شهرهایی که در بازه زمانی تقویم ارزیابی جامع از سوی ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا در وضعیت قرمز قرار میگیرند، امتحان جامع برگزار نخواهد شد.

بدیهی است زمان برگزاری ارزیابی جامع در این شهرها متعاقبا اعلام می گردد.

دانلود بخشنامه ۳۰/۲۰۳۹۱ مبنی بر تعويق زمان برگزاري آزمون جامع دوره دکتري تخصصي (غيرپزشکي ) نيمسال دوم سال تحصيلي ۱۴۰۰-۱۳۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۴/۲۰

دکمه بازگشت به بالا