اطلاعیه های آموزشی

اطلاعیه مهم: نحوه مشاهده کارت ورود به جلسه امتحانات در نیمسال اول ۱۴۰۰-۹۹

قابل توجه دانشجویان گرامی؛

کارت ورود جلسه،کلیه دانشجویان از تاریخ ۹۹/۱۱/۱ با مراجعه به سامانه آموزشیار و پرداخت بدهی قابل مشاهده است.

کلیه کارتهای ورود به جلسه که قبل از این تاریخ اخذ شده است، فاقد اعتبار است.

لازم به ذکر است که پس از ارزشیابی اساتید، امکان چاپ کارت ورود به جلسه امتحان برای شما میسر خواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا