اطلاعیه های آموزشی

دستورالعمل نحوه برگزاری امتحانات بر روی سامانه دان جهت امتحانات نیمسال دوم ۱۴۰۰-۱۳۹۹-ویژه اساتید

با سلام خدمت اساتید گرانقدر واحد بین الملل کیش
۱) اساتید می بایست حداقل ۴۸ ساعت قبل از هر آزمون سؤالات خود را در سامانه دان بارگذاري نمایند.
۲) حداکثر تعداد برگه هاي آپلود شده توسط اساتید ۵ برگ است.
۳) بارم سؤالات آزمون در کلیه دروس صرفا ۱۰ نمره میباشد. (۱۰ نمره دیگرجهت فعالیت کلاسی) درنظر گرفته شود.
۴) حداکثر مدت زمان هر آزمون ۱۲۰ دقیقه می باشد که اساتید می بایست بخشی از این زمان را (حداکثر ۱۵ دقیقه) جهت آپلود پاسخنامه دانشجویان اختصاص دهند.
۵) اساتید موظفند برگه هاي پاسخنامه را که دانشجویان در زمان آزمون در سامانه دان آپلود کرده اند دریافت نموده و ظرف ۴۸ ساعت تصحیح و اعلام نمره نمایند.
۶) نمرات توسط اساتید در سامانه آموزشیار ثبت گردد.
۷) اساتید موظفند حداکثر ۷۲ ساعت بعد از برگزاري آزمون موارد ذیل را به دایره امتحانات تحویل نمایند و یا به ایمیل رسمی امتحانات دانشگاه ایمیل نمایند: exam991@iaukishint.ac.ir
-پرینت لیست نمرات ثبت شده در آموزشیار (که طبق راهنماي پیوست تکمیل شده باشد)
-یک CD یا فلش حاوي پاسخنامه دانشجویان به تفکیک مشخصه درس – لیست غیبت (از اداره امتحانات اخذ شود)
-یک نسخه از سوال طرح شده استاد

۸) اساتید اطلاعات مربوط به بالاي برگه سؤال را می بایست کامل نمایند. (علی الخصوص مشخصه درس و آدرس ایمیل)
۹) براي دانشجویان غایب هیچ نمره اي در آموزشیار ثبت نگردد. (نمره صفر ثبت نشود)
۱۰) در قسمت توضیحات لیست نمره خروجی آموزشیار، اساتید ملزم به وارد کردن نمره فعالیت کلاسی (حداکثر۱۰ نمره) می باشند.

ویدیوهای اموزشی مخصوص اساتید

در این ویدئو آموزش تصحیح آنلاین تستی و تشریحی برای اساتید در سامانه دان توضیح داده می‌شود.
در این ویدئو آموزش تصحیح آزمون آفلاین برای اساتید در سامانه دان توضیح داده می‌شود.
در این ویدئو نحوه ایجاد آزمون آنلاین تشریحی برای اساتید در سامانه دان توضیح داده می‌شود.
در این ویدئو نحوه ایجاد آزمون آنلاین تستی برای اساتید در سامانه دان توضیح داده می‌شود.
در این ویدئو نحوه ایجاد آزمون آفلاین برای اساتید در سامانه دان توضیح داده می‌شود.

راهنمای کنترل تاریخ و ساعت امتحانات دروس ارایه شده در سامانه آموزشیار

معاونت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بین الملل کیش

دکمه بازگشت به بالا