اطلاعیه های آموزشی

معرفی همکاران حوزه آموزش

کارشناسان حوزه آموزشنام و نام خانوادگیتحصیلاتحوزه کارشناسیشماره داخلی
خانم زهرا صیافاندانشجوی دکترا تخصصی
مدیریت آموزشی
مدیر آموزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل کیش۲۰۲
خانم سیمین قنبریکارشناسی ارشد مهندسی کامپیوترکارشناس آموزش رشته های پزشکی و دندانپزشکی ،مهندسی عمران ،
روابط بین الملل،علوم سیاسی،روانشناسی،
۲۰۵
خانم زهرا حبیبیکارشناس ارشد آموزش زبان انگلیسیکارشناس آموزش رشته های حسابداری، مدیریت، آموزش زبان انگلیسی،
مالی –مهندسی مالی،علوم اقتصادی
۲۰۳
خانم مریم پوررجب زادهکارشناس ارشد مدیریت دولتیکارشناس آموزش رشته های مهندسی کامپیوتر، مهندسی برق،
معماری، شهرسازی،مهندسی پزشکی -بیوالکترونیک،مهندسی مکانیک، مهندسی صنایع،مهندسی اجرایی-عمران
۲۰۴
خانم بنفشه ملاییدانشجوی دکترا تخصصی تاریخمسئول امتحانات و برگزاری کلاسهای آموزشی۲۰۶
دکمه بازگشت به بالا