اطلاعیه های آموزشی

برنامه زمانبندی انتخاب واحد و حذف و اضافه نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰

برنامه زمانبندی انتخاب واحد و حذف و اضافه نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ مطابق جدول زیر اعلام می گردد.

لازم به ذکر است انتخاب واحد دانشجویان جدیدالورود توسط کارشناسان انجام می شود.

دکمه بازگشت به بالا