معاونت علمی (آموزشی-پژوهشی)

دکتر علیرضا لرک

به نام خدا

دکتر علیرضا لرک- دکترا مهندسی عمران-مدیریت ساخت

³ سوابق تحصیلی

­ليسانس مهندسی عمران- عمران از دانشگاه خلیج فارس بوشهر-۱۳۸۱

­فوق ليسانس مهندسی عمران- سازه ، از دانشگاه ملی هوا و فضا اوکراین-کی یف-۱۳۸۶

­دکتری عمران- مدیریت ساخت ، (ممتاز) از دانشگاه ملی ساختمان و معماری اوکراین-کی یف-۱۳۹۲

 

³ سمت های علمی و اجرایی

­استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفادشت از ۱۳۹۴ سال تاکنون

­مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفادشت از سال ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۷

­مدیرگروه کارشناسی ارشد مهندس عمران-مدیریت ساخت دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفادشت از سال ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۷

­مدیرگروه کارشناسی ارشد آب و سازه های هیدرولیکی دانشگاه آزاد اسلامی  واحد صفادشت از سال ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۷

­مدیرگروه کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد اسلامی  واحد صفادشت از سال ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۷

­مدیر  IT و انفورماتیک دانشگاه آزاد اسلامی  واحد صفادشت از سال ۱۳۹۵ الی ۱۳۹۷

­پژوهشگر برتر سال ۱۳۹۸ واحدهای غرب استان تهران

 

 

³ سوابق آموزشی

­استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد  صفادشت از سال ۱۳۹۴ تا کنون

  • تدریس دروس کارشناسی ارشد رشته عمران مدیریت ساخت
  • تدریس دروس کارشناسی مهندسی عمران

­استاد مدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

  • تدریس دروس دکتری عمران-مدیریت ساخت
  • طراح سوالات امتحان جامع آزمون دکتری مدیریت ساخت واحد رودهن

­استاد مدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیک

  • تدریس دروس کارشناسی ارشد و دکتری عمران-مدیریت ساخت

­استاد مدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند

تدریس دروس کارشناسی و کارشناسی ارشد مهندسی عمران

­استاد مدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل کیش

  • تدریس دروس دکتری عمران-مدیریت ساخت
  • – طراح سوالات امتحان جامع آزمون دکتری مدیریت ساخت واحد بین الملل کیش

­استاد مدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

  • تدریس دروس کارشناسی ارشد عمران-مدیریت ساخت

– طراح سوالات امتحان جامع آزمون دکتری مدیریت ساخت واحد اراک

­استاد مدعو دانشگاه پیام نور تهران

تدریس دروس کارشناسی مهندسی عمران و مهندسی مدیریت پروژه

 

 

³ سوابق اجرایی

­مدیر پروژه گروه صنعتی پلیمر 

-محاسبات سازه­ای، تهیه نقشه های اجرایی و جزییات سازه های صنعتی

-نصب ماشین الات صنعتی

-تهيه گزارش معايب و نواقص سازه ای

-گزارش ترميم سازه بتني آسيب ديده

-طراحی,ساخت و اجرای کارخانجات موادغذایی با توجه به استاندارد HACCP

­نیروگاه اتمی بوشهر (شرکت توسعه ساختمان)

-سرپرست ساخت و نصب سازه های نیروگاه اتمی بوشهر-قرارداد ۱۴ و ۱۵

-سرپرست رنگ و سند پلاست نیروگاه اتمی بوشهر-قرارداد ۱۴ و ۱۵

-تهیه نقشه های اجرایی سازه های فلزی نیروگاه اتمی ایران مطابق با استانداردهای بین المللی

­مدیر پروژه طرح توسعه بندر تجاری بوشهر 

-بررسی مدارک ونقشه های مهندسی برای اجرای اسکله ، موجشکن، لایروبی ومحوطه سازی

-مدیریت دفتر فنی پیمانکار EPC در سایت

-طراحی بتن مقاوم در برابر عوامل خورنده مثل یون کلر در مناطق ساحلی جنوب همانند بوشهر 

-مدیریت تضمین وکنترل کیفیت در سایت

 ­مدير پروژه بندر اميرآباد

-تهيه اسناد مناقصه ‍EPC+F

-برگزاري مناقصه

-كنترل اسناد طراحي

 

³ مقالات چاپ شده در مجلات بین المللی

­Feyzbakhsh,Sh., Telvari,A.,Lork ,A.,(۲۰۱۷), Investigating the causes of delay in Construction of Urban Water Supply and Wastewater Project in Water and WasteWater Project in Tehran,Civil Engineering Journal, Vol 3.

­Mahmoodi,H., Lork ,A.,Telvari,A.,(2018), Identifying the Criteria of Contractors’ Claims from the Performance of Consulting Engineers (Case Study of Tehran Municipality Project), Journal of Applied Engineering Sciences, provisionally accepted manuscript.

­Lork,A .,(2009), Features use of  modern technologies in the organization of logistics subsystems construction projects, MistaBydivannaia,Vol 34, (In Russian)

­Lork,A .,(2010), Management of construction projects using computer-aided control. MistaBydivannaia,Vol 36, (In Russian)

­Lork,A ., (2011), Improved maintenance of equipment using RFID technology and web design. MistaBydivannaia,Vol 41, (In Russian)

­Lork,A ., (2011), General concepts of organizational and technological construction management on the basis of IAS. Engineering Vestnik Dona, (In Russian)

­Lork,A ., (2012), The Mechanism of regulation of prices for the products of building complex in the middle east,Structural Mechanics of Engineering constructions and buildings,No.3, (In Russian)

­Lork,A ., (2012), Structural and logistics algorithm of the production control. Mechanization of construction,No.2, (In Russian)

­Farzi,M.,Alizade,M., Lork,A.,(۲۰۱۶),Introducing a formula for estimating the coefficient settlement bentonite clay mixed with cement, lime and cement-lime.Journal Of current Research in science.

­Farzi,M., Aminpour,H .,Lork,A .,Alizadeh,M .,(2017), INVESTIGATION OF THE BEHAVIOR OF SUPPORTING STRUCTURE SYSTEMS AND FINDING THE OPTIMAL METHOD FOR URBAN EXCAVATION, International Journal of GEOMATE, Vol.13, Issue 39, pp.156-163

­M.Mohammad Beigi Lork,A , A. Telvari (2018) , The Impact of identification and risk management on the costs of construction projects in Iran’s Oil and Gas Industry(Case study: storage of gas condensate of Asaluyeh), TEHNIČKI GLASNIK TECHNICAL JOURNAL.

­Lork,A,a.parhizgar,a.Telvari,(2019).A hybrid approach based on the BWM-VIKOR and GRA for ranking facility location in construction site layout for Mehr project in Tehran, Decision Science Letters

­Sedaghat shaygan ,D.Farahoni,R. Lork,A. Abdollahzadeh,GH (2018). Comparison of seismic performance of steel frames equipped with diagonal and chevron viscous damper under near and far field earthquakes. Vibroengineering PROCEDIA, Vol.17 ,p.53-56

­Khoshroo,A.Abbasian Jahromi,H.Lork A,(۲۰۱۸) . Identification and Ranking of Individual Abilities of Stakeholders of Construction Projects in Iran and Providing Strategies for using them.International Journal. International Journal for Modern Trends in Science and Technology (IJMTST). Volume: 04, Issue No: 05.

Lork,A,D.sedaghat,S.Hashemi,(2020)Optimum Cost Design of Reinforced Concrete Slabs Using Mouth Brooding Fish Algorithm, Journal of Applied Engineering Sciences | Volume 10: Issue 1

Nemati,B ,Aminnejad,B, Lork,A (۲۰۲۰) ,Applicability of Building Information Modelling (BIM) in the Sustainable Design of Commercial and Office Buildings. A Case Study from Tehran, Iran. Journal of Settlements and Spatial Planning (JSSP)

³ مقالات علمی-پژوهشی

­لرک ،ع..صداقت شایگان،د.هاشمی ،ا .( ۱۳۹۷) بررسی منحنی های شکنندگی در قاب های مهاربندی شورون و قطری با میراگر ویسکوز با استفاده از شتاب نگاشتهای مقیاس شده توسط یک الگوریتم فراابتکاری. نشریه مهندسی سازه و ساخت

­لرک ،ع.پرهیزگار شریف،ع.تلوری،ع . ( ۱۳۹۹) یک روش تلفیقی بهینه با استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره جدید جهت رتبه بندی موقعیت های تسهیلات کارگاهی در پروژهای ساخت. نشریه مهندسی سازه و ساخت

­لرک ،ع.پرهیزگار شریف،ع.تلوری،ع . ( ۱۳۹۹) یک مدل بهینه سازی چند هدفه برای حل مسیله چیدمان سایت های ساخت و ساز با در نظر گرفتن معیارهای ایمنی و ریسک . نشریه علمی پژوهشی دانشگاه صنعتی شریف

 

 

­Sedaghat shaygan ,D. Lork,A.Hashemi,S.(2019). MOUTH BROODING FISH ALGORITHM FOR COST OPTIMIZATION OF REINFORCED CONCRETE ONE-WAY RIBBED SLABS, International Journal of Optimization in Civil Engineering, Volume 9, Issue 3 (6-2019)

³ گزیده مقالات در کنفرانس های داخلی و خارجی

­فرضی،م.لرک ،ع.علی زاده مقدم ،م .(۱۳۹۴) ارایه یک رابطه جهت تضمین ضرایب نشست خاک بنتونیتی ترکیب شده با سیمان، آهک و سیمان-آهک . دومین کنفرانس بین المللی و سومین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی

­سحری،پ، تکین ،ک ، لرک ، ع .(۱۳۹۵).شناسایی و رتبه بندی هزینه های ناشی از عدم پیاده سازی مدیریت ریسک با استفاده از منطق فازی . اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران (مهندسی سازه و مدیریت ساخت)

­ناصرخیل ع.لرک.ع،تلوری, (۱۳۹۵).رتبه بندی معیارهای کلیدی در انتخاب تامین کنندگان مناسب مصالح ساختمانی شرکتهای پیمانکاری با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی.اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت

­زارع پور,  1 .برمایه ور, ب.  اثنی عشری, ا . لرک, ع (۱۳۹۶) بررسی و ارزیابی میزان تاثیر عوامل و فاکتورهای شناسایی عدم تمایل کارکنان پروژه به رعایت مسایل ایمنی در ایران  . دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران،معماری ومدیریت بحران

­حبیب پور ,ح .لرک ,ع.  ( 1395) شناسایی عوامل موثر در بهره وری سازمان ها . اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه

­بهرامن, م. لرک, ع  (1395)  شناسایی و رتبه بندی عوامل حادثه ساز و مخاطره آمیز در کارگاههای مترو شهر تهران  . اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه

­حسین زاده بحرینی ,م .لرک ,ع   (1395) بررسی مدیریت ذینفعان در پروژه های ساخت . اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه

­ع,لرک .ع, تلوری .ع, امین.   (1395).  بررسی و طبقه بندی علل تاخیر در پروژه های ساخت و ساز و ارایه راهکارمطالعه موردی :شرکت مخابرات ایران. اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه

­ر ,صالحی. ع ,لرک.   (1395). عوامل موثر بر انتخاب نوع قراردادهای پروژه های عمرانی و میزان موفقیت آنها در ایران  چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری

­س, اعتضادی .ع, لرک. (۱۳۹۵) بررسی شدت تاثیر تاخیرات در های انبوه پروژه سازی مسکن از دیدگاه پیمانکاران . دومین کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

­س, اعتضادی .ع, لرک. (۱۳۹۴) آسیب شناسی علل تأخیرات در پروژه های مسکونی شهر جدید پردیس. دومین کنفرانس  ملی مدیریت ساخت و پروژه .

­ع،مقصود  .ع, لرک. (۱۳۹۶) بررسی کارآیی سیستم مدلسازی اطلاعات ساختمان  (BIM) بر عملکرد قراردادهای تجمیعی پروژه (IPD)

­شاه ابراهیمی ، س  .ع, لرک. (۱۳۹۶)   شناسایی تاثیرات مدیریت یکپارچگی بر پروژه های عمرانی صنعت نفت و گاز مطالعه موردی پروژه های ایستگاه های تقویت فشار گاز استان فارس.چهارمین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه

­حیدری،ا.اثنی عشری،ا .ع, لرک.(۱۳۹۶). شناسایی و ارزیابی معیارهای شایستگی مدیران پروژههای عمرانی مطالعه موردی: دستگاه های دولتی ایران .چهارمین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه

­شعبان،ع. لرک .ع, تلوری .ع.   (1397).  شناسایی و اولویت بندی معیارهای موثر در انتخاب پیمانکاران مطالعه موردی: شرکت عمران شهر جدید هشتگرد. کنفرانس عمران,معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام

­شاه ابراهیمی ، س  .ع, لرک . (۱۳۹۶) شناسایی و تحلیل تاثیرات مدیریت ریسک بر پروژه های عمرانی صنعت نفت و گاز مطالعه موردی ساختمان های مخابرات ایستگاه های تقویت فشار گاز استان خوزستان .چهارمین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه

­اکرمی, ح. لرک, ع (۱۳۹۵). نقش مدیریت مصالح بر کیفیت ها پروژه ی راهسازی. اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه

خانقلی،ش.خبیری،ا .لرک،ع. (۱۳۹۷) تاثیر استفاده از نمای دو پوسته در ساختمان مسکونی به روش پارامتریک از منظر نور و انرژی.سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین عمران،معماری و صنعت ساختمان ایران.

 

³ کتاب

 

­Lork,Alireza,Integrated systems for construction site management,         (In Russian),LAMBERT Academic publishing Dusseldorf, Germany.   

­صالح مبارک،برنامه ریزی زمانی و کنترل پروژه های ساخت و ساز.ترجمه علیرضا لرک و علی روحی،انتشارات نشر نوین (ویرایش ۳ ام ۲۰۱۵)،۱۳۹۶.

­س. کئوکی ،مدیریت پروژه ساخت ترجمه علیرضا لرک و علی روحی،انتشارات نشر نوین (ویرایش ۶ ام ۲۰۱۵)،۱۳۹۶.

­جفری پینتو ،مدیریت پروژه ; کسب مزیت رقابتی ترجمه علیرضا لرک، (ویرایش سوم ۲۰۱۳)،۱۳۹۶.

­بانی بیافور ،مدیریت پروژه موفق، ترجمه علیرضا لرک و علی روحی ، – انتشارات نشر نوین،۱۳۹۶.

­برد هاردین،BIM و مدیریت ساخت و ساز،ترجمه علیرضا لرک،علی مقصود،عبدالرسول تلوری،انتشارات برتر اندیشان،۱۳۹۷.

­علیرضا لرک ، علی روحی،خودکارآمدی و ریسک پذیری مدیران پروژه،انتشارات نشر نوین،۱۳۹۷.

­سمیه ابراهیمی ، امید خبیری،علیرضا لرک،تعامل موسیقی و معماری در طراحی خانه موسیقی ،نشر هنر و علوم دانشگاهی-۱۳۹۷.

­سیدنی لوی، مدیریت پروژه در ساخت و ساز،ترجمه علیرضا لرک،محمد عبادتی،انتشارات سها دانش،۱۳۹۸.

 

 

³ سردبیری و عضویت در هیات تحریریه نشریات علمی، داوری مقالات

­ عضو هیات تحریریه مجله علمی تخصصی مهندسی و مدیریت ساخت  jcem.ir

­ عضو هیات داوران دومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه- تهران ۱۳۹۴

­ عضو هیات داوران اولین کنفرانس بین الملی و سومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه-تهران ۱۳۹۵

­ عضو هیات داوران چهارمین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه-تهران ۱۳۹۶

­عضو موسسه بین المللی مدیریت پروژه آمریکا PMI

­دبیر هیات رئیسه چهارمین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه –تهران ۱۳۹۶

­ عضو سازمان نظام مهندسی استان تهران

­مدرس دوره ارتقا، نظام مهندسی استان تهران

­عضو هیات داوران ژورنال علمی -پژوهشی مهندسی عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 

³ زبان

­ مسلط به زبان روسی- دیپلم زبان روسی

­ مسلط به زبان انگلیسی

 

³ مهارت های نرم افزاری و سایر مهارت ها

­مسلط به نرم افزارهاي عمومی: (Microsoft Office (Word,Execl and powerpoint

­مسلط به نرم افزارهای مهندسی طراحی سازه: SAP 2000, ETABS and Aoutocad, Abaqus,

­ مسلط به نرم افزار مدیریت و کنترل پروژه  Microsoft 2016

­مسلط به مدیریت سرورهای لینوکس و ویندوز

­مسلط به نرم افزارهای طراحی وب و شبکه

­ مسلط به PHP وHtml

­طراح وبرنامه نویس برخی از سایتهای دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران

 

دکمه بازگشت به بالا