اطلاعیه های پژوهشی

شرایط لازم برای “پیش دفاع”،” دفاع” و تسویه حساب دانشجویان دکتری تخصصی

از تاریخ ۱۵ آبان ۱۳۹۹ به بعد، تمامی دانشجویان مقطع دکتری باید براساس بخشنامه های جدید ابلاغی دفاع نمایند و تمامی دانشجویان موظف به گذراندن دو مرحله پیش دفاع و دفاع هستند.

شرایط برگزاری جلسه “پیش دفاع” -این صفحه مدام در حال بروزرسانی است-

جلسه پیش دفاع به صورت متمرکز با حضور هیئت تخصصی، دانشجو، استادان راهنما و یک نفر داور برگزار می‌شود.

با پیشنهاد استاد راهنما و مشاور مبنی بر داشتن کفایت علمی رساله و تائید آن در شورای تحصیلات تکمیلی واحد، دانشجو ملزم است در حضور هیئت تخصصی از کفایت دستاورد علمی خود دفاع کند.

سپس استاد راهنما از کفایت دستاوردهای علمی دفاع و داوران به نقد آن می‌پردازند؛ از این زمان دانشجو با استاد راهنما می‌توانند به نقد صورت‌گرفته پاسخ دهند.

در نهایت پس از رای گیری مخفی در هیئت تخصصی نتیجه به صورت کفایت ندارد یا کفایت دارد به دانشجو اعلام می‌شود.


دستورالعمل برگزاری جلسات پیش دفاع دانشجویان دکتری تخصصی:

ماده ۱: لازم است دانشجویان مستندات را مطابق با فرایند مندرج در “پیوست ۱”، جهت پیش‌دفاع در زمان مقرر در سامانه پژوهشیار بارگذاری کنند.

ماده ۲: هیات تخصصی و استاد راهنما به صورت مجازی و دانشجو در واحد دانشگاهی محل تحصیل/نزدیکترین واحد مجری تحصیلات تکمیلی محل زندگی دانشجو، با حضور نماینده‌ای از تحصیلات تکمیلی واحد به عنوان ناظر جلسه، در جلسه پیش دفاع شرکت می‌کنند.

تبصره ۱: هیات تخصصی در هر رشته/گرایش تحصیلی دانشجو شامل ۹ نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه‌های کشور می‌باشند که کفایت یا عدم کفایت پیش‌دفاع، با رأى نصف بعلاوه یک حاضر در جلسه مشخص می‌گردد.

تبصره ۲: برای تشکیل جلسه پیش‌دفاع، حضور حداقل ۷ نفر از ۹ نفر اعضای هیات تخصصی لازم است.

ماده ۳: دبیرخانه‌های پیش‌دفاع، ذیل ادارات کل امور پژوهشی و تحصیلات تکمیلی معاونت‌های موضوعی بوده و نقش نظارت، هدایت و هماهنگی فرایند پیش‌دفاع را برعهده خواهند داشت. دبیرخانه پیش‌دفاع موظف است نسبت به برنامه‌ریزی و مدیریت جلسات پیش‌دفاع، تعیین وقت برای دانشجویان و توزیع تعداد جلسات پیش‌دفاع در چهار بازه زمانی در سال (۱۵ روز آخر ما‌ه‌های آبان، دی، اردیبهشت و مرداد) اقدام نماید.

تبصره: در صورت نیاز به هرگونه مکاتبه در خصوص جلسات پیش‌دفاع لازم است فقط دبیرخانه واحدهای مراکز استان با ادارات کل پژوهش ذیل معاونت‌های موضوعی مکاتبه نماید.

ماده ۴: ضروری است مدیر هیات تخصصی پس از برگزاری جلسه پیش‌دفاع، نسبت به اخذ آرای اعضای هیات تخصصی اقدام نموده و سپس نسبت به تایید یا عدم تایید کفایت در صورتجلسه پیش‌دفاع (پیوست ۲) اقدام نماید تا در سامانه پژوهشیار بارگذاری گردد.

ماده ۵: با عنایت به مصوبه شماره ۳۴۸ شورای معاونین محترم مورخ ۹۹/۷/۱۹، حق‌الزحمه اعضای هیات تخصصی به ازای هر جلسه توسط واحد محل تحصیل دانشجو پرداخت می‌گردد.

تبصره: مشخصات فردی و اطلاعات بانکی اعضای هیات تخصصی پس از برگزاری جلسه پیش‌دفاع از طریق ادارات کل پژوهش ذیل معاونت‌های موضوعی در اختیار دبیرخانه واحدهای مراکز استان قرار گیرد تا از طریق واحدهای دانشگاهی استان اقدام لازم جهت پرداخت حق‌الزحمه صورت پذیرد.

ماده ۶: زمان انجام پیش‌دفاع مجازی یک ساعت است که به ترتیب شامل توضیحات استاد راهنما (۵ دقیقه)، دفاع دانشجو (حداکثر ۲۰ دقیقه)، نکات تکمیلی استاد راهنما (۵ دقیقه)، پرسش، شور و تصمیم‌گیری هیات تخصصی (۳۰ دقیقه) می‌باشد.

ماده ۷: دانشجو جهت انجام بیش‌دفاع مجازی، دستورالعمل برگزاری پیش‌دفاع رساله دکترای تخصصی مجازی را از سامانه پژوهشیار دریافت و مطالعه نموده و به مفاد آن دقیقاً عمل نماید.

تبصره: آدرس سامانه اختصاصی جلسه پیش‌دفاع مجازی همواره از طریق پژوهشیار اطلاع‌رسانی می‌شود.

ماده ۸: واحدهای دانشگاهی موظفند طبق “پوست ۳” تمهیدات و زیرساخت‌های فنی لازم را برای اجرای با کیفیت جلسات پیش‌دفاع فراهم نمایند.

این دستورالعمل مشتمل بر ۸ ساده و ۵ تبصره تهیه شده و در تاریخ ۹۹/۱۰/۶ به تایید ریاست دانشگاه رسیده است و از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجرا می‌باشد. مسئولیت حسن اجرای آن با معاونان پژوهشی و فناوری/علمی واحدهای دانشگاهی بوده و نظارت آن با معاونت‌های موضوعی سازمان مرکزی دانشگاه است.

مدارک لازم جهت تشکیل جلسه پیش دفاع:

جهت تشکیل جلسه پیش دفاع لازم است مستندات ذیل در سامانه متمرکز ارزیابی کفایت دستاورد علمی رساله برگزار شود:

  1. نامه استاد یا استادان راهنما
  2. تاییدیه شورای تحصیلات تکمیلی واحد
  3. درخواست دانشجو
  4. نمره آزمون جامع
  5. نمره آزمون EPT
  6. گواهی دستاورد علمی مطابق جدول ماده ۳

چارت پیش دفاع دکترا- واحد بین الملل کیش

اخراج دانشجو پس از مردود شدن از جلسه پیش دفاع رساله دکتری

در صورتی که دانشجو در پیش دفاع مردود شود یک بار دیگر می‌تواند در پیش تا حداقل سه ماه بعد شرکت کند.

دانشجویی که برای دومین بار دوم در پیش دفاع مردود می‌شود، فقط یک بار دیگر می‌تواند با اخذ مجوز از معاونت‌های موضوعی در سازمان مرکزی در پیش دفاع حداقل سه ماه بعد شرکت کند و در صورت مردودی از دانشگاه اخراج می‌شود.

شرایط برگزاری جلسه “دفاع”

مستندات پژوهشی مستخرج از پایان نامه و میزان امتیاز

🔹شرایط ارزیابی و دفاع از رساله دکتری تخصصی برای کلیه دانشجویان دکتری تخصصی مطابق بخشنامه شماره ۱۰/۷۹۵۳۴ مورخ ۹۸/۱۲/۷
🔹
متمم بخشنامه دفاع از رساله دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی مطابق بخشنامه شماره ۳۰/۳۳۰۳۸ مورخ ۹۹/۷/۲۱
🔹دستورالعمل برگزاری جلسات پیش دفاع دانشجویان دکتری تخصصی مطابق دستورالعمل ۳۰/۴۸۹۲۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۶
🔹متمم بخشنامه ۷۹۵۳۴-۱۰ مورخ ۰۷-۱۲-۱۳۹۸ درخصوص دفاع از رساله دکتري تخصصي دانشگاه آزاد اسلامي مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۷

دکمه بازگشت به بالا