معاونت علمی (آموزشی-پژوهشی)

برنامه ریزی درسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل کیش

مدیر گروه محترم دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل کیش

ضمن تشکر از همکاری شما مدیر گروه فرهیخته با واحد بین الملل کیش، مستدعی است مراتب ذیل جهت حصول به هماهنگی بیشتر را منظور فرمایید.

۱-لطفا نسبت به برنامه ریزی دروس ترم بعد ، در فرمت پیوست شده اقدام فرمایید و برای هر ترم و هر ورودی یک فرم جداگانه را تکمیل بفرمایید.

دانلود

۲-نام درس به صورت دقیق مطابق سرفصل مصوب و در صورت جبرانی بودن ،حتما در نام درس کلمه “جبرانی” ذکر گردد.

۳-شایسته است از اساتید هیات علمی ممتاز در برنامه ریزی درسی مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکترا استفاده شده و جهت حفظ کیفیت آموزش و بهره بری و استفاده از توان اساتید مختلف،حداکثر واحد درسی هر استاد در هر ترم و در کل مقطع، حداکثر ۶ واحد در کلیه گروهها و گرایشها تنظیم گردد.همکاری با اساتید فاقد تجربه تدریس در دوره دکترا، ممنوع است.

۴-هر استاد حداکثر ۶ واحد درسی از مجموع واحدهای درسی یک ورودی دکترا را میتواند تدریس نماید.

۵-در صورت معرفی اساتید جدید که دارای کد شناسه تدریس از دانشگاه آزاد نمی باشند، لازم است هماهنگی لازم با مدیر آموزش جهت اخذ شناسه تدریس و تشکیل پرونده استاد انجام پذیرد.

۶-حداکثر ۱۰ واحد جبرانی برای دانشجویان دکترا در ترم اول منظور شود. (اطلاعات بیشتر)

۷-طول مدت تحصیل دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد۲ سال بوده و لازم است پایان نامه تنها در ترم ۴ ارایه شود و در ۳ ترم اول،برنامه ریزی به صورتی تنظیم گردد که حداقل ۸ واحد برای هر دانشجو منظور شود.تدریس اساتید با مرتبه مربی و فاقد مدرک دکترا در دوره تحصیلات تکمیلی ممنوع است.

۸- مطابق بخشنامه، تاریخ امتحانات نیسمال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ بازه ۱۸ الی ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰ در نظر گرفته شود.

۹-نظر به هماهنگی و عدم تداخل برنامه ریزی آموزشی و با توجه به ضرورت رعایت یک ساعت به ازاء هر واحد درسی مطابق ماده ۹ مقررات آموزشی و درسی، ساعات کلاسی را به صورت جدول ذیل منظور فرمایید.

ساعات کلاسی قابل برنامه ریزی

دروس ۲ واحدیدروس ۳ واحدی
۸-۱۰ ۸-۱۱
۱۰-۱۲۱۴-۱۷
۱۴-۱۶۱۷-۲۰
۱۶-۱۸
۱۸-۲۰
ساعت۱۲ الی ۱۳:۳۰ جهت اقامه نماز و ناهار منظور گردیده است و برگزاری هر گونه کلاس در این ساعت ممنوع است.

دانلود فرم برنامه ریزی ترمیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل کیش

دستورالعمل دروس جبرانی دانشجویان دوره های دکتری تخصصی

دستورالعمل دروس جبرانی دانشجویان کارشناسی ارشد رشته های علوم انسانی و هنر

دکتر علیرضا لرک

معاونت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل کیش

دکمه بازگشت به بالا