اطلاعیه های آموزشی

فرآیند ارزشیابی و اخذ کارت ورود به جلسه امتحان نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

دانشجویان گرامی جهت اخذ کارت ورود به جلسه امتحان طبق مراحل زیر در سامانه آموزشیار اقدام نمائید:
توجه: در صورت داشتن بدهکاری ابتدا از طریق منوی “ثبت نام دروس دانشجو” زیرمنوی “مدیریت مالی نیمسال های تحصیلی”-دکمه ی پرداخت الکترونیکی اقدام به تسویه حساب مالی نموده و با مدیر مالی واحد دانشگاهی در خصوص تعیین تکلیف وضعیت بدهی ارتباط داشته باشید. و در صورت داشتن اقساط معوق وام صندوق رفاه دانشگاه نیز اقدام به تسویه نمایید . در غیر این صورت ارزشیابی اساتید و اخذ کارت ورود به جلسه امتحان امکانپذیر نمی باشد و پنل دانشجویی بر روی منوهای خدمات آموزشی غیرفعال می باشد. پس از پرداخت و یا تعیین تکلیف بدهی از سامانه خارج شده و پس از دقایقی مجددآً وارد سامانه شده تا منوهای آموزشی فعال گردد.
۱- منوی ارزشیابی و زیرمنوی “ارزشیابی استاد در نیمسال جاری” را انتخاب نمایید.
۲- با انتخاب این زیر منو وارد صفحه لیست دروس نیمسال جاری شده و در قسمت چپ صفحه با انتخاب لینک “ارزشیابی استاد” وارد صفحه ارزشیابی می شوید.
۳- با توجه به سوالات نمایش داده شده در این صفحه، گزینه دلخواه برای هر سؤال را انتخاب نمایید. (انتخاب یک پاسخ برای هر سؤال ضروری میباشد).
۴- پس از انتخاب تمامی پاسخها، دکمه “ثبت” را انتخاب نمائید. توجه داشته باشید با زدن دکمه ثبت، ارزشیابی مجدد برای استاد مربوطه امکانپذیر نخواهد بود و لینک مربوط به ارزشیابی استاد غیرفعال می گردد.
۵- جهت ارزشیابی سایر دروس با زدن دکمه بازگشت به صفحه دروس نیمسال جاری بازگشته و ارزشیابی سایر کلاس درسها را به روش فوق انجام دهید.
۶- پس از اتمام ارزشیابی تمامی کلاس درسها، اخذ “چاپ کارت ورود به جلسه امتحان” که به صورت یک دکمه در انتهای صفحه دروس نیمسال جاری قابل مشاهده می باشد، امکانپذیر می گردد.

موفق باشید

دکمه بازگشت به بالا