اطلاعیه های آموزشی

نحوه پاسخگویی به دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل کیش از ابتدای آذرماه به مدت دو هفته

اطلاعیه مهم: دانشجویان عزیز لطفا درخواستهای خود را از طریق سامانه تیکتینگ و یا به صورت تلفنی پیگیری نمایید و از مراجعه حضوری به واحد خودداری نمایید. مطابق بخشنامه سازمان مرکزی دانشگاه آزاد ، پاسخ به مراجعات حضوری در سازمان مرکزی و تمامی واحدها تعطیل است.

ضمن برگزاری کلیه کلاسها به صورت مجازی، پاسخگویی به کلیه دانشجویان و مراجعه کنندگان محترم از جمله
دانشجویان ورودی جدید به صورت غیرحضوری تعریف گردیده است. در این راستا، ضمن درخواست از کلیه
همکاران برای هدایت منظم و پاسخگویی شایسته ، دانشجویان محترم می توانند به صورت غیر حضوری همواره از طریق تماس تلفنی با شماره های داخلی واحد (اینجا) ویا استفاده از سامانه تیکتینگ جهت ارتباط با کارشناسان تماس حاصل نمایند.

علاوه بر این ،در شرایط دورکاری مطابق جدول زیر کارشناسان پاسخگوی مراجعه کنندگان خواهند بود.

تاریخ

روز

حوزه آموزش

حوزه پژوهش

حوزه شهریه

IT حوزه

ساپورت سامانه

 های مجازی

۰۳/۰۹/۹۹

دوشنبه

خانم قنبری(کارشناس آموزش)

۰۹۰۲۱۳۹۷۲۷۴

خانم آوخ 

۰۹۳۹۶۷۲۴۴۰۰

۰۷۶۴۴۴۲۲۷۱۲ داخلی ۴۰۸

داخلی ۱۰۳ (آقای اعتمادی)

داخلی ۱۰۴ (آقای غضنفری)

 

خانم فرمانی

۰۹۰۲۱۳۹۷۲۷۳

خانم صالحی (کارشناس پژوهش)

۰۹۰۲۱۳۹۷۲۷۶

۰۴/۰۹/۹۹

سه شنبه

خانم پورجب زاده(کارشناس آموزش)

۰۹۰۲۱۳۹۷۲۷۴

خانم حسنی (کارشناس پژوهش)

۰۹۰۲۱۳۹۷۲۷۱

۰۷۶۴۴۴۲۲۷۱۲ داخلی ۴۰۸

داخلی ۱۰۳ (آقای اعتمادی)

داخلی ۱۰۴ (آقای غضنفری)

خانم حبیبی(کارشناس آموزش)

۰۹۲۱۷۳۴۴۱۴۹

خانم قائم­مقامی (کارشناس پژوهش)

۰۹۰۲۱۳۹۷۲۷۵

۰۵/۰۹/۹۹

چهارشنبه

خانم قنبری(کارشناس آموزش)

۰۹۰۲۱۳۹۷۲۷۴

خانم آوخ 

۰۹۳۹۶۷۲۴۴۰۰

۰۷۶۴۴۴۲۲۷۱۲ داخلی ۴۰۸

داخلی ۱۰۳ (آقای اعتمادی)

داخلی ۱۰۴ (آقای غضنفری)

 

خانم حبیبی(کارشناس آموزش)

۰۹۲۱۷۳۴۴۱۴۹

خانم قائم­مقامی (کارشناس پژوهش)

۰۹۰۲۱۳۹۷۲۷۵

۰۶/۰۹/۹۹

پنجشنبه

خانم پوررجب زاده

۰۹۰۲۱۳۹۷۲۷۴

خانم صالحی (کارشناس پژوهش)

۰۹۰۲۱۳۹۷۲۷۶

خانم قنبری(کارشناس شهریه)

۰۹۰۳۱۸۷۹۱۳۴

داخلی ۱۰۳ (آقای اعتمادی)

داخلی ۱۰۴ (آقای غضنفری)

خانم فرمانی

۰۹۰۲۱۳۹۷۲۷۳

خانم احمدزاده(کارشناس فارغ التحصیلان)

۰۷۶۴۴۴۲۲۷۱۲ داخلی ۲۰۷

خانم حسنی (کارشناس پژوهش)

۰۹۰۲۱۳۹۷۲۷۱

۰۹/۰۹/۹۹

یکشنبه

خانم پوررجب زاده(کارشناس آموزش)

۰۹۰۲۱۳۹۷۲۷۴

خانم آوخ 

۰۹۳۹۶۷۲۴۴۰۰

خانم قنبری(کارشناس شهریه)

۰۹۰۳۱۸۷۹۱۳۴

 

داخلی ۱۰۳ (آقای اعتمادی)

داخلی ۱۰۴ (آقای غضنفری)

خانم احمدزاده(کارشناس فارغ التحصیلان)

۰۷۶۴۴۴۲۲۷۱۲ داخلی ۲۰۷

خانم قائم­مقامی (کارشناس پژوهش)

۰۹۰۲۱۳۹۷۲۷۵

۱۰/۰۹/۹۹

دوشنبه

خانم حبیبی(کارشناس آموزش)

۰۹۲۱۷۳۴۴۱۴۹

خانم صالحی (کارشناس پژوهش)

۰۹۰۲۱۳۹۷۲۷۶

 

۰۷۶۴۴۴۲۲۷۱۲ داخلی ۴۰۸

داخلی ۱۰۳ (آقای اعتمادی)

داخلی ۱۰۴ (آقای غضنفری)

 

 

خانم فرمانی

۰۹۰۲۱۳۹۷۲۷۳

خانم احمدزاده(کارشناس فارغ التحصیلان)

۰۷۶۴۴۴۲۲۷۱۲ داخلی ۲۰۷

۱۱/۰۹/۹۹

سه شنبه

خانم قنبری(کارشناس آموزش)

۰۹۰۲۱۳۹۷۲۷۴

 

خانم آوخ 

۰۹۳۹۶۷۲۴۴۰۰

خانم قنبری(کارشناس شهریه)

۰۹۰۳۱۸۷۹۱۳۴

 

داخلی ۱۰۳ (آقای اعتمادی)

داخلی ۱۰۴ (آقای غضنفری)

۱۲/۰۹/۹۹

چهارشنبه

خانم حبیبی(کارشناس آموزش)

۰۹۲۱۷۳۴۴۱۴۹

خانم قائم­مقامی (کارشناس پژوهش)

۰۹۰۲۱۳۹۷۲۷۵

خانم صادقی (داخلی ۴۰۹)

داخلی ۱۰۳ (آقای اعتمادی)

داخلی ۱۰۴ (آقای غضنفری)

 

خانم قنبری(کارشناس آموزش)

۰۹۰۲۱۳۹۷۲۷۴

خانم حسنی (کارشناس پژوهش)

۰۹۰۲۱۳۹۷۲۷۱

۱۳/۰۹/۹۹

پنجشنبه

خانم پوررجب زاده(کارشناس آموزش)

۰۹۰۲۱۳۹۷۲۷۴

خانم صالحی (کارشناس پژوهش)

۰۹۰۲۱۳۹۷۲۷۶

خانم صادقی (داخلی ۴۰۹)

داخلی ۱۰۳ (آقای اعتمادی)

داخلی ۱۰۴ (آقای غضنفری)

خانم فرمانی

۰۹۰۲۱۳۹۷۲۷۳

خانم حسنی (کارشناس پژوهش)

۰۹۰۲۱۳۹۷۲۷۱

لیست مدیران گروههای آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل کیش

نام مدیرگروه

مقطع

رشته

شماره تماس

دکتر یاسین اسدی

دکتری حرفه ای

پزشکی

۰۹۱۲۵۶۵۷۹۲۹

دکتر مکی نژاد

دکتری حرفه ای

دندانپزشکی

۰۹۱۹۳۹۴۲۷۳۵

دکتر جواد علمائی

دکتری تخصصی وکارشناسی ارشد

برق-قدرت

 

دکترعلی  فرخی

دکتری تخصصی وکارشناسی ارشد

برق -الکترونیک

۰۹۳۶۴۹۰۵۵۹۲

دکترکیامرث فتحی

دکتری تخصصی

مدیریت صنعتی –مالی/مدیریت فناوری اطلاعات –کسب و کار هوشمند

۰۹۱۲۵۳۵۸۶۰۴

دکتر زهره حاجیها

دکتری تخصصی /کارشناسی ارشد

حسابداری / مالی مهندسی مالی

۰۹۱۲۱۳۹۶۸۷۰

دکتر گارینه کشیشیان

دکتری تخصصی

روابط بین الملل/علوم سیاسی کلیه گرایش ها

۰۹۱۲۲۴۰۵۷۶۸

دکتربهرام مولایی

دکتری تخصصی/کارشناسی ارشد

آموزش زبان انگلیسی

۰۹۱۲۲۷۲۳۱۷۹

دکترمجتبی معظمی

دکتری تخصصی

مدیریت آموزشی

۰۹۱۲۸۱۴۵۹۸۶

دکتر عبداله نعامی

دکتری تخصصی و ارشد

میریت بازرگانی/مدیریت ام بی ای/مدیریت اجرایی/

مدیریت دولتی تصمیم گیری وخط مشی گذاری

۰۹۱۲۲۰۰۵۵۶۱

دکتر بابک  امین نژاد

دکتری تخصصی و ارشد

مهندسی عمران کلیه گرایشها

۰۹۱۲۶۰۵۱۲۲۲

دکتر اشکان حافظالکتب

دکتری تخصصی وارشد

مهندسی صنایع

۰۹۱۲۷۷۸۵۶۸۱

دکتر هادی قدوسی فر

دکتری تخصصی و ارشد

مهندسی معماری

۰۹۱۲۶۴۷۸۶۰۰

دکتر کاوه رشیدزاده

دکتری تخصصی

شهرسازی

۰۹۳۶۳۴۲۶۰۴۶

 

دکتر سرور  بهبهانی

دکتری تخصصی وکارشناسی ارشد

مهندسی پزشکی -بیوالکترونیک

 

۰۹۳۰۵۲۶۱۷۸۱

دکترمجتبی  نظیف

دکتری تخصصی/کارشناسی ارشد

حقوق کلیه گرایشها

۰۹۱۲۱۳۰۱۴۲۵

 

دکتر علی هارون ابادی

دکتری تخصصی وکارشناسی ارشد/کاشناسی و کاردانی

کامپیوتر

۰۹۱۲۱۰۷۰۰۳۸

خانم توسلی

کارشناسی ناپیوسته

عمران

۰۹۱۲۲۵۰۰۱۵۲

خانم حجتی

کارشناسی ناپیوسته

معماری

۰۹۱۶۶۶۵۹۸۷۹

خانم یوسفی

کارشناسی

حقوق

۰۹۱۷۷۲۰۴۸۹۲

آقای حسینی

کارشناسی ناپیوسته

برق-قدرت

۰۹۱۲۸۲۸۲۹۱۱

 

دکمه بازگشت به بالا