دانشگاه در آیینه آمار و افتخارات


  تعداد دانشجویان

  تعداد دانش آموختگان

  تعداد کارگاهها

  تعداد مقالات علمی

  تعداد کتب علمی


  رویدادها

   انتخاب واحد و شروع کلاسها


   انتخاب واحد: ۱۵ الی ۱۷ شهریور ۱۳۹۹

   پایان کلاسها و امتحانات


   پایان کلاس رشته های غیر پزشکی: ۴ دی ماه ۱۳۹۹
   پایان کلاس رشته های گروه علوم پزشکی:۱۱ دی ماه ۱۳۹۹

   حذف و اضافه


   حذف و اضافه : ۲۲ الی ۲۷ شهریور ۱۳۹۹

   برگزاری امتحانات


   برگزاری امتحانات رشته های غیرپرشکی: ۱۳ الی ۲۵ دی ماه ۱۳۹۹
   برگزاری امتحانات رشته های علوم پزشکی: ۲۰ دی الی ۲ بهمن ماه ۱۳۹۹

    دکمه بازگشت به بالا