اطلاعیه های آموزشی

برگزاری کلیه کلاسهای دانشجویان جدیدالورود بر روی سامانه دان

به اطلاع کلیه دانشجویان ورودی نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۹۹ می رساند کلیه کلاسهای آموزشی بر روی سامانه دان هم اکنون در حال برگزاری است.

دانشجویان لازم است قبل از ورود به سامانه دان، نسبت به صحت انتخاب واحد انجام شده توسط کارشناس گروه اطمینان حاصل نموده و سپس نسبت به ورود به سامانه دان اقدام نمایند. عدم مشاهده انتخاب واحد می تواند به منزله عدم واریز شهریه باشد.

راهنمای ورود به سامانه دان

همینطور شماره تماسهای زیر جهت راهنمایی دانشجویان در تایم اداری ۸ الی ۱۴ پاسخگوی دانشجویان خواهد بود.

شماره تماستوضیحات
۰۹۰۲۱۳۹۷۲۷۳پاسخگوی سامانه های تشکیل کلاسهای مجازی و آموزشیار
۰۹۰۲۱۳۹۷۲۷۴پاسخگوی موارد آموزشی و دانشجویی
۰۹۰۲۱۳۹۷۲۷۶پاسخگوی موارد شهریه
۰۹۳۳۷۶۹۶۲۶۰پاسخگوی موارد شهریه

دکمه بازگشت به بالا