اطلاعیه های پژوهشی

آخرین مهلت دفاع از پایان نامه در نیمسال دوم (۹۹-۹۸)

آخرین مهلت دفاع از پایان نامه در نیمسال دوم (۹۹-۹۸) مطابق با بخشنامه ۳۰/۱۶۵۹۷ به تاریخ ۹۹/۰۴/۲۹ تاریخ ۱۵ آبان ۱۳۹۹ می باشد.

دانشجویان جهت انجام امور دفاع حداکثر تا ۲۰ مهر ماه میتوانند به واحد پژوهش جهت تشکیل پرونده دفاع مراجعه نمایند بدیهی است به مراجعات بعد از این تاریخ ترتیب اثر داده نمی شود و مسئولیت تاخیر به عهده دانشجو می باشد.

تذکر: در هنگام مراجعه به پژوهش ارائه فرم های (فرم‌های قبل از دفاع و پروپزال در فرمت دانشگاه با امضا مدیر گروه) امضا شده موردنیاز جهت دفاع از پایاننامه ضرورت دارد.

امکان دفاع دانشجویان ارشد، تنها پس از سپری شدن ۶ ماه بعد از تاریخ تصویب پروپزال در گروه آموزشی مربوطه وجود دارد.

امکان دفاع دانشجویان دکترا، تنها پس از سپری شدن ۱ سال بعد از تاریخ تصویب پروپزال و انجام پیش دفاع در گروه آموزشی ، قابل پیگیری است.

بعد از این تاریخ( ۲۰ مهر ۹۹) به هیچ وجه تشکیل پروند صورت نمی گیرد.

دکمه بازگشت به بالا