اطلاعیه های پژوهشی

آخرین مهلت دفاع از پایان نامه در نیمسال دوم (۹۹-۹۸)

آخرین مهلت دفاع از پایان نامه در نیمسال دوم (۹۹-۹۸) مطابق با بخشنامه ۳۰/۱۶۵۹۷ به تاریخ ۹۹/۰۴/۲۹ تاریخ ۱۵ آبان ۱۳۹۹ می باشد.

دانشجویان جهت انجام امور دفاع حداکثر تا ۲۰ مهر ماه میتوانند به واحد پژوهش جهت تشکیل پرونده دفاع مراجعه نمایند بدیهی است به مراجعات بعد از این تاریخ ترتیب اثر داده نمی شود و مسئولیت تاخیر به عهده دانشجو می باشد.

تذکر: در هنگام مراجعه به پژوهش ارائه فرم هاي (فرم‌های قبل از دفاع و پروپزال در فرمت دانشگاه با امضا مدیر گروه) امضا شده موردنياز جهت دفاع از پاياننامه ضرورت دارد.

امكان دفاع دانشجویان ارشد، تنها پس از سپري شدن ۶ ماه بعد از تاریخ تصویب پروپزال در گروه آموزشی مربوطه وجود دارد.

امكان دفاع دانشجویان دکترا، تنها پس از سپري شدن ۱ سال بعد از تاریخ تصویب پروپزال و انجام پیش دفاع در گروه آموزشی ، قابل پیگیری است.

بعد از این تاریخ( ۲۰ مهر ۹۹) به هیچ وجه تشکیل پروند صورت نمی گیرد.

دکمه بازگشت به بالا